Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Servisná prehliadka, výmena oleja a filtra s DPH 29.03.2011 Araver a.s. Trenčín Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Objednávka Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 109,50 s DPH 11.05.2012 Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 16.05.2012
Objednávka Aranžérsky materiál podľa vlastného výberu s DPH 17.09.2012 Mário Žiak - CANEA.SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 01.10.2012
Objednávka Oprava motorovej kosačky STIGA NG 504 s DPH 17.09.2012 LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 28.09.2012
Objednávka Rev ízia elektrickej inštalácie s DPH 05.09.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová 14.09.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 30.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 31.08.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 29.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 29.06.2012
Objednávka Vodoinštalačný materiál 362,53 s DPH 10.07.2012 GAMA Myjava, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Eva Paulechová Eva Paulechová 11.07.2012
Objednávka Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 368,70 s DPH 24.05.2012 Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 29.05.2012
Objednávka Oprava plynového kotla ALBA 150 l 840,00 s DPH 18.04.2012 Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 25.04.2012
Faktúra Cestovné náklady - zahraničné - projekt Comenius 400,00 s DPH 02.07.2012 Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 27.07.2012
Objednávka Oprava motorovej kosačky MTD Bolens BL4047 vč.AA276T10768 s DPH 28.09.2012 LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 05.10.2012
Objednávka Oprava kosačiek s DPH 01.02.2011 Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Objednávka Oprava motorového vozidla Fabia Combi 167,90 s DPH 14.05.2012 Araver a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová 30.05.2012
Objednávka Učebnice nemeckého jazyka Direkt 2 s DPH 03.04.2012 MEGABOOKS SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Mgr. Martina Karoly Mgr. Martina Karoly 04.04.2012
Objednávka Cvičebnice z nemeckého jazyka k maturite - VP s DPH 03.04.2012 MEGABOOKS SK Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Mgr. Martina Karoly Mgr. Martina Karoly 05.04.2012
Objednávka Údržba stravovacích zariadení s DPH 16.04.2012 RM Gastro-JAZ s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 18.04.2012
Objednávka Údržba stravovacích zariadení s DPH 22.03.2012 Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Peter Urban Peter Urban - vedúci ŠJ 23.03.2012
Objednávka Čistiace a hygienické potreby s DPH 03.04.2012 DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 05.04.2012
Objednávka Údržba motorového vozidla Škoda Fabia s DPH 12.03.2012 Araver a.s. Trenčín Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing. Eva Stručková - riaditeľka školy 13.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/482