Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva VSM/11/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH VSM/11/2011 20.04.2011 Stredná odborná škola záhradnícka A.B.S. 1 spol. s r. o. - Súkromná bezpečnostná služba, Piešťany 07.03.2012
Zmluva VSM/29/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 348,51 s DPH VSM/29/2011 30.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka ABS 1, spol. s r. o., Piešťany 07.03.2012
Zmluva VSM/02/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 348,51 s DPH VSM/02/2012 27.01.2012 Stredná odborná škola záhradnícka ABS 1, spol. s r. o., Piešťany 07.03.2012
Zmluva VSM/17/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 24.09.2012 Stredná odborná škola záhradnícka ABS 1, spol. s r. o., Piešťany 27.09.2012
Zmluva MSM/12/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 51,00 s DPH 31.07.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Anna Hudáková, Piešťany 31.07.2012
Zmluva JED/25/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 23,24 s DPH JED/25/2011 13.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Anna Maronová, Piešťany 07.03.2012
Zmluva VSM/25/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 51,00 s DPH 05.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka BestGuest, s.r.o. Banská Bystrica 05.12.2012
Zmluva VSM/03/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 116,17 s DPH VSM/03/2012 07.02.2012 Stredná odborná škola záhradnícka BestGuest, s.r.o., Banská Bystrica 07.03.2012
Zmluva JED/13/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 10.09.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Bytový podnik Piešťany 12.09.2012
Zmluva JED/06/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 23,24 s DPH 07.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Bytový podnik Piešťany 11.06.2012
Zmluva JED/07/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 23,24 s DPH 18.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Daša Danišová, Piešťany 20.06.2012
Zmluva VSM/28/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 298,74 s DPH VSM/28/2011 22.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka EKOTREND Slovakia, Levoča 07.03.2012
Zmluva Zmluva o stravovaní Zmluva o zabezpečení stravy s DPH ŠJ 01.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 29.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 29.06.2012
Zmluva VSM/32/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 116,17 s DPH VSM/32/2011 07.11.2011 Stredná odborná škola záhradnícka ISA Slovensko, Brezová 2, 921 77 Piešťany 07.03.2012
Zmluva VSM/04/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 116,17 s DPH 09.03.2012 Stredná odborná škola záhradnícka ISA Slovensko, Brezová 2, 921 77 Piešťany 20.03.2012
Zmluva TEL/20/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH TEL/20/2011 22.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Ing. Ľubomír Javor, CSc., Piešťany 07.03.2012
Zmluva TEL/10/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.08.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Ing. Ľubomír Javor, CSc., Piešťany 31.08.2012
Zmluva KA/23/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka JUDr. Tatiana Chrenková 13.12.2012
Zmluva PAR/08/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Jozef Čepček ČEPO, Javorová 3, 921 01 Piešťany, IČO: 37471601 25.06.2012
zobrazené záznamy: 1-20/482