Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva UC/06/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 338,40 s DPH UČ/06/2011 22.07.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 07.03.2012
Zmluva Zmluva o stravovaní Zmluva o zabezpečení stravy s DPH ŠI 01.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Školské hospodárstvo, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 01.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Školské hospodárstvo Piešťany 01.12.2012
Zmluva VSM/27/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH VSM/27/2011 01.10.2011 Stredná odborná škola záhradnícka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 07.03.2012
Zmluva VSM/15/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2012 Stredná odborná škola záhradnícka VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 28.09.2012
Zmluva VSM/09/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 116,17 s DPH VSM/09/2011 20.04.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Univerzitné centrum Zvolen, n.o. 07.03.2012
Zmluva Zmluva o ubytovaní Zmluva o ubytovaní študentov UCM s DPH ŠI 01.10.2011 Stredná odborná škola záhradnícka UCM Trnava 07.03.2012
Zmluva Zmluva o ubytovaní zmluva o ubytovaní s DPH 21.09.2012 Stredná odborná škola záhradnícka UCM Trnava 21.09.2012
Zmluva TEL/30/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH TEL/30/2011 01.11.2011 Stredná odborná škola záhradnícka TJ Sĺňava Piešťany 07.03.2012
Zmluva Dodatok TEL/14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka TJ Sĺňava Piešťany 15.10.2012
Zmluva TEL/14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka TJ Sĺňava Piešťany 15.10.2012
Zmluva TEL/05/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 20.04.2012 Stredná odborná škola záhradnícka TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel, Piešťany 14.05.2012
Zmluva TEL/17/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH TEL/17/2011 04.07.2011 Stredná odborná škola záhradnícka TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel, Piešťany 07.03.2012
Zmluva TEL/12/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 737,04 s DPH TEL/12/2011 02.06.2011 Stredná odborná škola záhradnícka TJ Amatérsky krasokorčuliarsky oddiel, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 30.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 31.08.2012
Zmluva Dodatok SSOŠ/02/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 03.09.2012
Zmluva SSOS ubytovanie Zmluva o ubytovaní študentov s DPH ŠI 05.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 07.03.2012
Zmluva SSSOS strava Zmluva o zabezpečení stravy s DPH ŠI 01.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Dodatok TEL/01/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 03.09.2012
Faktúra 93/2012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120,00 s DPH 15.08.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 27.08.2012
zobrazené záznamy: 1-20/482