Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 01.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Školské hospodárstvo Piešťany 01.12.2012
Zmluva Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte s DPH SLSP 01.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 s DPH 05.06.2012 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.12.2012
Zmluva Zmluva SLSP homebanking Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking s DPH SLSP 01.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Sadzobník poplatkov SLSP Sadzobník poplatkov SLSP s DPH Sadzobník 01.02.2012 Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI s DPH 11.12.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE s DPH 11.12.2012 Dalkia, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
Zmluva Pristúpenie k Rámcovej dohode Poskytovanie služieb mobilného operátora s DPH 03.09.2012 Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 14.11.2012
Zmluva Prenájom poľnohospodárskej pôdy Nájomná zmluva na prenájom poľnohospodárskej pôdy s DPH Nájomná zmluva 01.09.2011 MUDr. Martin Žlnay Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb s DPH 02.01.2013 ENERGOCLIMA spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 02.01.2013
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 Dodatok č. 1 k zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 s DPH 17.09.2012 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.12.2012
Zmluva Dodatok č. k Zmluve č. EC/Z/37/06/Bo Energoklima, servisné činnosti s DPH 03.01.2012 Energoklima, spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 03.01.2012
Zmluva Dodatok SSOŠ/02/2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 03.09.2012
Zmluva Darovacia zmluva B-2011/0176-000162442 Darovacia zmluva 3 251,08 s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 08.11.2012
Faktúra 3129001312 EPI Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia-ročný prístup s DPH 15.03.2011 S-EPI,s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o stravovaní Zmluva o zabezpečení stravy s DPH ŠJ 01.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o stravovaní Zmluva o stravovaní s DPH 29.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Stredná odborná škola technická, Piešťany 29.06.2012
Zmluva Zmluva o stravovaní Zmluva o zabezpečení stravy s DPH ŠI 01.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Školské hospodárstvo, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o stravovaní Zmluva o zabezpečení stravy s DPH ŠJ 01.09.2011 Stredná odborná škola záhradnícka Stredná odborná škola technická, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Dodatok TEL/14/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 15.10.2012 Stredná odborná škola záhradnícka TJ Sĺňava Piešťany 15.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/482