• Nadpis

     • Projek ClimVino

     • Nový spoločný výskumný Interreg projekt  burgenlandského a slovenského vinohradníctva a vinárstva „ClimVino“ pod záštitou vlády spolkovej krajiny Burgenland má za cieľ optimalizovať používanie pesticídov vo vinohradníctve. 

      Inštalácia 50 prístrojov na meranie klímy vo vinohradoch Burgenlandu a Slovenska umožňuje meranie meteorologických parametrov v úzkom rozsahu. Výsledkom by malo byť účinnejšie využívanie pesticídov a zabezpečenie zdravšieho viniča. Obstaranie meracích prístrojov sa realizuje v rámci projektu. 85 % nákladov je financovaných z prostriedkov EÚ.K zhromaždeným nameraným údajom budú mať v budúcnosti prístup všetci vinári.

    • Vyskúšajte aplikáciu ClimVino

    • Aplikáciu nájdete v obchode Google Play pod menom ClimVino.

     Učiteľský kód pri prihlásení je nastavený na climvino

    • Ing. Katarína Ďurčanská, PhD. o projekte ClimVino

    • Začiatkom mája žiakom prezentovala projekt ClimVino a prácu s meteostanicou i stránkou viti.skymaps.sk pani Ďurčanská zo Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Dozvedeli sa, ako pestovať zdravý vinič a kvalitnejšie hrozno pomocou monitorovania prírodných podmienok a škodcov cez online aplikáciu. Žiaci si vyskúšali prácu s tabletmi, ktoré boli zakúpené v rámci projektu.

    • zatiaľ žiadne údaje
    • Exkurzia Eisenstadt

    • V júni 2022 sa žiaci i učitelia zúčastnili prezentácie výsledkov projektu ClimVino uskutočneného v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg Slovakia - Austria v Eisenstadte. Vypočuli si prednášky jednotlivých účastníkov tohto projektu a prezreli si areál školy. Prezentované boli výsledky rakúskych i slovenských vinárov.

        

      
    • Exkurzia Modra-Pezinok 

    • Septembrová exkurzia do viníc a vinárstva Pavelka nám vyšla.        Videli sme praktické využitie meteostanice vo veľkej prosperujúcej  firme zameranej na pestovanie a spracovanie hrozna.  

     zmienky v mediach: Facebook

      

    • Exkurzia v spoločnosti Panonia Winery

    • Žiaci našej školy sa dňa 26.10.2022 zúčastnili poslednej plánovanej odbornej exkurzie v rámci projektu ClimVino. Navštívili vinice spoločnosti Panonia Winery v Hornom Trhovišti a následne sa presunuli do spracovateľského závodu v Hlohovci. Žiaci videl postup od mechanizovaného zberu hrozna kombajnom, cez spracovanie hrozna, kvasenie až po hotový produkt - víno.

                

     zmienky v mediach: 

     Roľnícke noviny 43/2022 

     Piešťanský týždeň 43/2022

     Roľnícke noviny 47/2022