• ŠI - O nás

        • Školský internát má celkovú kapacitu 220 miest a sú v ňom ubytovaní žiaci SOŠ záhradníckej, SPŠE, SOŠ technickej, SOŠ obchodu a služieb,  pričom voľná kapacita  sa poskytuje na ubytovanie študentov ÚCM Trnava, ktorí navštevujú IFBLR v Piešťanoch.

               Cena za ubytovanie pre žiakov SOŠ je 25,- € za mesiac, pre študentov VŠ je cena 50,- € za mesiac. Pre ubytovaných je možnosť odoberania stravy v školskej jedálni. Ubytovaní žiaci a študenti môžu v školskom internáte využívať  WIFI, kuchyňku, spoločenské miestnosti a zapájajú sa do činnosti záujmových krúžkov. Žiaci I. ročníkov majú každoročne imatrikuláciu, organizujú sa vedomostné súťaže pod názvom Hlavičky a Základy prvej pomoci, športové súťaže ako stolný tenis, volejbal, basketbal a futbal, spoločenské večierky v období Mikuláša, Valentína, Veľkej noci a 1. mája.