• 2% DANE

  • Formulár pre 2% dane si môžete stiahnúť tu: tlačivo 2%dane

   Vážení rodičia, priatelia školy

   dovoľte, aby som sa Vám prihovorila na začiatku roku 2022 s prosbou o príspevok na činnosť školy formou poukázania 2% Vašich daní.

   Škola má zriadený neziskový fond pod názvom „Vzdelávanie education n.f.“, IČO: 36083925, kde môžete po zúčtovaní Vašich príjmov a ich zdanení venovať 2%  z Vašich daní, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte.

   Škola tieto prostriedky využíva na športové potreby pre žiakov, učebné pomôcky, ako príspevok na exkurzie a pomoc sociálne odkázaným žiakom a i.

   Pevne veríme, že aj Vy využijete možnosť podporiť aktivity školy a tým pomôžete zlepšovať podmienky  vzdelávania aj Vášho dieťaťa na našej škole.

   Za Vašu láskavosť a ochotu vopred ďakujeme za žiakov  a zamestnancov školy

                                                 

                                                                                                              Ing. Mária Múdra

                                                                                                                poverená riadením