• OZNÁMENIE

     • Oznamujeme Vám, že od 01.12.2021 sa bude na Spojenej škole Rakovice 25, v organizačnej zložke Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice a Stredná  odborná škola záhradnícka Piešťany  vyučovať dištančne.  Učitelia budú učiť zo školy. Distančné vzdelávanie bude trvať do odvolania. Uvedené Vám dávame na vedomie v zmysle informácii od zriaďovateľa TTSK.

       

      S pozdravom

       

      Ing. Mária Múdra 

      poverená riadením školy

     • Aktualizované vyhlásenie o bezpríznakovosti COVID-19

     • Z dôvodu vydania novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva je potrebné pri prerušení výuky na 3 a viac dní (choroba, návšteva lekára + víkend, prázdniny) priniesť pri návrate do školy vyplnené a rodičom/plnoletým žiakom podpísané vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlasenie_-_neplnolety_ziak.docx 

      Vyhlasenie_-_plnolety_ziak.docx

      Ďalej upozorňujeme, že v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné nosenie resporátorov. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

      (Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR)

     • Nástup do školského internátu

      •  ubytovať sa môžete 1. 9. 2021 od 14.00 do 20.00 hod,
      • do školského internátu môže vstúpiť iba žiak, ktorý nemá prejavy ochorenia Covid-19,
      • vstup bude umožnený len ubytovaným žiakom, nie ďalším osobám, ani zákonným zástupcom,
      • v spoločných priestoroch internátu ste povinní nosiť prekryté horné dýchacie cesty,
      • so sebou si prineste vytlačené a podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti a/alebo Výnimku z karantény (ak sa Vás týka) ( Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf ,  Vynimka_z_karanteny.pdf )
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     •  

      • žiaci všetkých ročníkov sa dostavia do školy dňa 2. 9. 2021 pred 8:00 hod. a prejdú ranným filtrom,
      • nástup a slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční o 8.00 vo veľkom átriu,
      • do školy môže vstúpiť len žiak, ktorý nemá príznaky ochorenia Covid-19,
      • prekrytie horných dýchacích ciest je v budove školy povinné,
      • žiaci prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané tlačivo  o bezpríznakovosti a  výnimka z karantény (treba ho priniesť so sebou do školy 2. 9.) 2021) Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf,  Vynimka_z_karanteny.pdf 
      • v prvý školský deň si prineste tašku na učebnice a dobrú náladu.
     • Platba za školský internát a stravu

     • Prosím o pozastavenie platieb za školský internát a školskú jedáleň na september 2021 z dôvodu zmeny účtov. 
      Nové účty a výška platby bude zverejnená na začiatku školského roka.

      Žiaci ubytovaní v školskom internáte budú na stravu prihlásení automaticky a bude im poskytnutá od 2. septembra. Pre dochádzajúcich žiakov sa začne variť od pondelka  6. septembra na základe prihlásenia. 
      Prosím sledujte informácie na stránke školy a správy v edupage.

     • Deň Zeme – 22. apríl 2021

     • Aj počas pandémie a zavretia škôl učitelia a žiaci stále pracujú. Nielenže sme počas posledných mesiacov pripravili nový Environmentálny akčný plán na tému Voda, ale sme vypracovali aj nový Ekokódex na nasledujúce 2 roky. Graficky sa na návrhu podieľali žiaci Kristínka Páleníková a Marek Vavrúš s I. AD.

      Rozhodli sme osláviť aj taký sviatok ako je Deň Zeme dištančnou formou.

      Koordinátorka projektu Ing. Jakubcová zvolila formu rovesníckeho vzdelávania cez MS TEAMS. Pripojilo sa 19 žiakov I. ročníka a prizvaní hostia.

      Program:

      1. Čo je Deň Zeme a odkedy sa oslavuje?
      2. Naša škola ako Zelená škola – čo to pre nás znamená?
      3. Čo je projekt Elektroodpad a prečo sme sa zapojili.
      4. Elektroodpad – čo s ním ? U nás aj vo svete.
      5. Záverom -  A čo s tým môžeme urobiť my?

      V prvých dvoch bodoch sme sa oboznámili s myšlienkami a cieľmi projektov Zelenej školy a zapojenia sa našej školy do týchto aktivít.

      V ďalších bodoch nás oboznámili študentky Anetka Palšovičová a Sofia Luščanová (I.AD) o projekte Elektroodpad, do ktorého sme sa tento rok zapojili. Pripravili si prezentácie o problematike Elektroodpadu na Slovensku a recyklácii Elektroodpadu. Tiež sme vyhodnotili dotazník, ktorý sme pripravili pre všetkých zamestnancov, študentov a aj rodičov školy. Potešilo nás, že až 93 % respondentov vie ako triediť odpad a preferuje opravu starého elektrospotrebiča pred kúpou nového.

      Študenti sa oboznámili aj s problémom odpadu v Afrike, kde končí väčšina európskeho a amerického elektroodpadu a kde už malé deti v neľudských podmienkach hľadajú súčiastky, z ktorých sa dajú ešte získať vzácne kovy. Študenti dostali link na film Vitajte v Sodome – práve o živote týchto detí v Afrike.

      Nakoniec sme sa oboznámili s individuálnymi aktivitami študentov, kde treba vyzdvihnúť iniciatívu Ivanky Ábelovej a Dušana Pavúra, ktorí našli čierne skládky a sami ich vyčistili. Poslali aj fotografie.

      No a čo záverom?

      📌  Šetrne používať elektrospotrebiče a predlžovať im tým životnosť.

      📌  Kupovať novú elektroniku, až keď sa nedá opraviť.

      📌  Likvidovať zariadenia na oficiálnych odberných miestach.

      Obrázky v správe Den_Zeme_2021.docx

     • Stredoškolská odborná činnosť šk. roku 2020/2021

     • Študentka 3. ročníka Ester Leždíková získala s prácou na tému Rozmnožovanie ruží v odbore 07. Poľnohospodárstvo po skvelom 1. mieste v krajskom kole aj 3. miesto v celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutočnilo online 27.-29. apríla 2021. Prácu viedol Ing. et Ing. Lukáš Vaštík.

      Blahoželáme.

     • Veľká noc v Pruskom

     • Tento rok opäť prebehla súťaž vo veľkonočnom aranžovaní v Pruskom, do ktorej sa zapojili žiačky našej školy. Z 18 súťažných fotografií veľkonočných prác získali 2. miesto Blanka Drinková a 3. miesto Tatiana Trakalová. Fotografie svojich prác poslali aj Ivana Abelová a Aneta Palšovičová, žiačky 1. ročníka. Blahoželáme.

     • Valentínske srdiečko SAKF

     • Slovenská asociácia kvetinárov a floristov (SAKF) zorganizovala fotografickú súťaž, do ktorej sa zapojili študentky školy i učiteľka floristiky. Pozrite sa na ich valentínske kreácie.

     • Malinovský Valentín 2021

     • Vo februári sa uskutočnila fotografická súťaž Malinovský Valentín. Vyhlasovateľom je SOŠ záhradnícka Malinovo. Do súťaže poslali fotografie svojich prác Nikola Durcová, Blanka Drinková a Tatiana Trakalová.

      Po vyhodnotení hodnotiacou komisiov SAKF sa na 1.mieste umiestnila Blanka Drinková a na 5. mieste Tatiana Trakalová. Blahoželáme aj pani učiteľke MSc. Miroslave Jurčišinovej, ktorá vedie študentky na hodinách floristiky.

     • Pridaj sa k nám!

     • Máš rád prírodu? Nie je ti ľahostajné, ako bude vyzerať tvoje okolie a príroda v budúcnosti? Rád tvoríš kvetinové fantázie? Zaujímaš sa o pestovanie rôznych druhov rastlín? Si zvedavý ako to v prírode funguje? Pridaj sa k nám!

      Naučíme ťa vypestovať rastlinky od semienka, pripraviť výpestky vrúbľovaním aj z odrezkov. Pochopíš aké je dôležité starať sa o pôdu, poznať nároky pestovaných rastlín, ako sa starať  o ovocné ale aj okrasné stromy a kry. Rozvinieš svoj talent pri tvorbe kvetinových kreácií vo floristike a návrhoch záhradných úprav. Získaš zručnosti mladého včelára aj vodičký preukaz na traktor. Spoznáš mladých ľudí s rovnakými zaľubami so Slovenska ale aj v zahraničí v partnerských školách.

      Záujemci o informácie o štúdium pošlite mailovú správu na struckova@szaspn.sk a dohodneme si stretnutie cez MS teams.