Navigácia

 • VICTORIA REGIA 2020 Majstrovstvá Slovenska vo floristike

  SOŠ záhradnícka Piešťany a Slovenská asociácia kvetinárov a floristov vyhlasuje 27. ročník súťaže národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA, Majstrovstvá Slovenska vo floristike. Aj keď situácia s vírusom COVID-19 obmedzuje hromadné podujatia, optimisticky pripravujeme súťaž na  23.september 2020. Tešíme sa na stretnutie, všetky potrebné opatrenia dodržíme. Program sa môže upraviť podľa situácie.

  Propozicie_VR_2020.pdf

  prihlaskaVR2020.xls

 • Informácia pre študentov 1.- 3. ročníka

  Ukončenie školského roka 2019/2020 prebehne podľa nasledovného harmonogramu:

  streda 24. júna 2020 žiaci prvého ročníka

  štvrtok 25. júna 2020 žiaci  druhého ročníka

  piatok 26. júna 2020 žiaci tretieho ročníka

  Stretnutie žiakov je v triede od 8.00 - žiaci musia mať rúško a dezinfikovať si ruky pri príchode do školy. Doneste všetky učebnice. Vyprádzdnite si skrinky a odnesiete si všetky svoje veci. Ďalšie pokyny dostanete cez vašich triednych učiteľov. V prípade, že mate príznaky choroby, informujte triedneho učiteľa a dohodnite si náhradný termín odovzdávania učebníc. Žiak odovzdá pri príchode čestné prehlásenie, že nebol vycestovaný v zahraničí a v jeho okolí sa nevyskytujú blízke osoby s nákazou COVID-19,  podpísaný rodičmi.

  BEZINFEKCNOST_COVID-19.docx

   

 • Druhý termín prijímacích pohovorov

  Riaditeľka školy, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rozhodla o konaní druhého termínu prijímacích pohovorov v študijnom odbore 4228 M záhradnícka výroba a služby. Počet voľných miest  je 5.

  Prihlášky je potrebné zaslať do 19. júna 2020.

 • PROLONGÁCIA ISIC - KARTY

  Študenti nezabudnite si predl´žiť platnosť ISIc karty na dopravu a zľavy. postu nájdete v priloženom plagáte.

  Plagat_prolongacia.pdf​​​​​​​

 • Informácia pre prijatých žiakov

  Žiaci, ktorí majú záujem o ubytovanie v školskom internáte vyplnia žiadosť a zašlú na adresu školy. Bližšie informácie Mgr. Radoslav Opial  0903226316 ( volať počas pracovných dní od 9.00  do 12.00)

  Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.doc​​​​​​​

 • Výsledky prijímacieho konania - študijný odbor 4228 M záhradnícka výroba a služby.

  V príjímacom konaní škola prijíma 13 študentov. poradie žiakov pod čiarov sa môže posúvať podľa záujmu a doručenia potvrdenia.

  Vysledkova_listina_4228M_zahradnicka_vyroba_a_sluzby.PDF​​​​​​​

  Potvrdenie.docx

 • Príjimacie konanie na odbor 4228 M záhradnícka výroba a služby


  Zákonným zástupcom uchádzačov sme odoslali mail s kódom žiaka a informáciami o ďaľšom postupe. Sledujte mailovú schránku (aj SPAM), prípadne nás kontaktujte, ak ste mail nedostali! 

  Vaše prihlášky na našu školu evidujeme, administratívne spracovávame a zostavujeme poradie uchádzačov. Výsledné poradie zverejníme pravdepodobne už 25. mája 2020 aj s usmerneniami ohľadne ďalšieho postupu.

  do 29. mája 2020 - riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na strednú školu a zároveň zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy,

  do 4. júna 2020 - doručí zákonný zástupca uchádzača na strednú školu potvrdenie o nastúpení alebo o nenastúpení žiaka na štúdium,

  do 15. júna 2020 - riaditeľ strednej školy oznámi možnosť prijať ďalších uchádzačov podľa zverejneného zoznamu (posúvanie hranice, ak sa nenaplní plánovaný stav, napr. bol uchádzač prijatý na dve školy a vybral si inú, takže uvoľnil miesto nasledujúcemu...),

  do 19. júna 2020 - zákonný zástupca uchádzača môže podať prihlášku pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest, ak také sú.

  e-mail: szaspn@svspn.sk, struckova@szaspn.sk

   Potvrdenie.docx​​​​​​​


 • Úspešní záhradníci bodovali v SOČ

  Úspešní záhradníci bodovali v Stredoškolskej odbornej činnosti!

  Aj v týchto časoch sa konalo krajské a celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti dištančnou formou. Naše dve riešiteľky úspešne obhájili svoje práce.

  Maturantka Dušanka Koštialová vypracovala prácu na tému Vertikálne záhrady, kde porovnávala vertikálnu záhradu v komerčnom priestore a bylinkovú paletovú záhradku a závesné zelené obrazy z pohľadu estetického a úžitkového. Na krajskom kole v odbore Biológia obsadila 1. miesto a na celoslovenskom kole úžasné 3. miesto.

  Druhá riešiteľka. Kristínka Gaššová robila prácu o Biodiverzite v odbore Životné prostredie. Na krajskom kole získala výborné 2. miesto a tiež postúpila na Celoslovenské kolo.

  Obom riešiteľkám gratulujeme!!!

 • Výsledky prijímacieho konania študijný odbor 4240 záhradný dizajn

  V prijímacom konaní škola prijíma 13 žiakov podľa zverejnených kritérií . Vysledky_prijimacie_konanie_4240_M_zahradny_dizajn pdf

 • Kritéria pre prijímacie konanie šk. rok 2020/2021

  Zverejňujeme kritéria na prijímacie konanie  kriteria_zahradnicka_vyroba_a_sluzby_2021.pdf 

  Kriteria_zahradny_dizaj_2021.pdf

 • Študentka 4. ročníka Viktória Tomanová sa zapojila do súťaže Dečínska kotva a pripravila kyticu pre hrdinov týchto dní

 • Prijímacie skúšky talentové - termín zrušený

  Upozorňujeme, že termín talentových skúšok je zrušený. 

  Termíny a postup v prijímacom konaní pre školský rok 2020/2021, bude zverejnený a rodičia budú informovaní. 

 • Prerušenie vyučovania až do odvolania

  Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, oznamil minister škostva uzatvorenie škôl až do odvolania. Písomné maturitné skúšky sa neuskutočnia, ústne podľa vývoja situácie.

  Žiaci sledujte zverejňované informácie, komunikujte s vyučujúcimi, učte sa. Za prísneho dodržania bezpečnosti - (rúška, rukavice) si môžete v pracovných dňoch od 10.00 - do 12.00, vyzdvihnúť svoje osobné veci a učebnice, ktoré máte v škole. Svoj príchod si dohodnite telefonicky Mgr. Opial 0903 226 316, Ing. Stručková 0905 918 172.

  Prosím pozastavte platby za školský internát a školské stravovanie.

  Všetkým želám veľa zdravia a dúfam, že sa skoro uvidíme. 

 • Rekvalifikačný kurz - Floristika - viazanie a aranžovanie kvetov

  SOŠ záhradnícka v Piešťanoch otvára rekvalifikačný kurz Floristika - viazanie a aranžovanie kvetov od termín bude oznámený.

  Kurz bude organizovaný vo štvrtok a piatok, prípadne v sobotu . Po dohode je možné zabezpečiť ubytovanie a stravovanie. Cena kurzu je 400,- eur. Kurz je možné zaplatiť v 2 splátkach, prípadne je ho možné absolvovať aj cez Úrad práce.

  Záujemci sa môžu prihlásiť na mailovej adrese struckova@szaspn.sk

 • 2% dane

  Darujte 2% dane pre na OZ. Finančné prostiredky používame na podujatia pre žiakov školy a aktivity pre verejnosť, deti MS a ZŠ. ĎAKUJEME !!!

  2__dane.PDF​​​​​​​

 • Záhradníci pomáhajú

  Počas jarných prázdnin žiaci našej školy pod vedením svojho učiteľa dobrovoľne vo svojom voľnom čase pomáhali  pri reze ruží a starostlivosti o záhony, ktoré sú pýchou  kaštieľa Dolná Krupá. Aj ružová grófka Mária Henrieta Choteková by sa potešila.

 • Úspech žiačok SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

  Úspech žiačok SOŠ záhradníckej v Piešťanoch na floristickej súťaží „ Malinovský Valentín“

  V utorok 11. februára 2020 sa uskutočnila súťaž v aranžovaní kvetov „ Malinovský Valentín“.  Blanka Drinková v súťažnej úlohe Valentínska darčeková kytica  získala 1. miesto, v súťažnej úlohe Prízdoba črepníkovej rastliny 2. miesto, čo je vynieslo 1. miesto v celkovom poradí. Laura Vančová v súťažnej úlohe Kvetinový šperk získala 3. miesto.

  Súťaže sa zúčastnilo 8 slovenských škôl, 1 maďarská a 1 česká škola. Súťažilo 24 šikovných mladých floristov.

  Blahoželáme.

 • Deň otvorených dverí v SOŠ záhradnícka Piešťany

  Srdečne pozývame záujemcov o štúdium a ich rodičov na Deň otvorených dverí 5. decembra 2019. Pripravili sme si pre Vás ukážky prác študentov v odboroch záhradnícka výroba a služby a záhradný dizajn, výstavu prác študentskej súťaže Vianočná fantázia, predaj vianočných dekorácií. Ukážeme vyučovacie priestory aj Vás ponúkneme vianočným čajom i pečivom. Tešíme sa na Vás.

 • Vianočná fantázia - súťaž študentov školy

  Riaditeľstvo školy vyhlasuje 3. ročník floristickej súťaže pre žiakov školy, ktorý sa uskutoční 4. decembra 2019. propozície sú v prílohe. Súťažíme o zaujímavé ceny. Súťažné práce budú vystavené počas dňa otvorených dverí 5. decembra.  Sutaz.doc 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany
  Brezová 2, 92177 Piešťany
 • +421 33 7625695

Fotogaléria