• Rez ruží Dolná Krupá

     • V spolupráci s kaštieľom v Dolnej Krupej a Ružiarskou spoločnosťou M.H.Chotekovej sa naši žiaci  22.03.2022 zúčastnili odbornej praxe pod vedením učiteľa odborných predmetov inžiniera Lukáša Vaštíka. 

      Žiaci sa na praxi naučili spôsoby rezu ruží podľa jednotlivých skupín, rozoznávať ušľachtilú odrodu od planého podpníka a boli im popísané odrody ruží, ktoré strihali. 

      Teší nás spolupráca s ďalšími inštitúciami a možnosť realizovať prax aj mimo školského areálu a získavať tak odborné skúsenosti v mimoškolských podmienkach.

     • Floristický seminár

     • Dňa 22.02.2022 sa žiaci oboch organizačných zložiek našej školy zúčastnili floristického seminára pod vedením profesionálnej floristky pani Pavúrovej. Témou seminára boli SUŠENÉ KVETY.

      Žiaci tvorili kyticu do špirály a interiérovú dekoráciu z prírodného materiálu. Naučili sa pracovať s floristickým materiálom, využívať rôzne techniky aranžovania a čo najlepšie výužívať estetické vlastnosti materiálov.