• Čítali sme... Rozprávali sme sa... Tvorili sme...

     • „ Aj vám sa zdá, že zlých správ bolo za posledný rok viac než dosť? Možno je čas
      zamerať sa na tie dobré. Tvorca animovaných filmov Martin Smatana sa rozhodol potešiť
      v ťažkom období svojich priateľov netradičným spôsobom: každý týždeň pre nich vybral
      jeden pozitívny príbeh zo sveta a vytvoril k nemu veselý obrázok z použitého oblečenia.
      52 ilustrovaných dobrých správ v knižnom vydaní môže teraz pomôcť vrátiť optimistický
      pohľad na svet aj vám.“

      ČO? KDE? AKO?

      Tvorivosť žiakov odborov Záhradnicka výroba a služby a Záhradný dizajn sme využili
      na hodinách angličtiny a etickej výchovy. Čítali sme z inšpiratívnej knihy od úspešného
      slovenského autora Martina Smatanu v anglickej i slovenskej verzii.

      „ A Year of Good News“
      „Rok dobrých správ“

      Klasickú hodinu v triede sme zamenili čítaním v átriu školy. Na lavičkách pod korunami
      stromov sme sa cítili slobodne ako v prírode. Po prečítaní jednotlivých príbehov
      v angličtine sme sa rozprávali vo forme voľného prekladu po slovensky a šikovní žiaci
      boli odmeňovaní jednotkami. Na výtvarnej technike sme pokračovali v kreativite
      kreslením námetov jednotlivých príbehov, ktoré sú doslovne motivačné a chytia Vás
      nielen za srdce, ale najradšej by ste ich aj prežili všetkými zmyslami teda aj hmatom.
      Najväčšou odmenou nám bola radosť z úspechu pri prekladaní príbehov a nájdenie
      centrálnej myšlienky knihy urobiť niečo dobré pre ostatných.
      Ďakujem za vydarenú akciu všetkým žiakom, ktorí robia tento svet krajším tým, že sa
      učia pestovať vlastné potraviny, kvety, navrhujú a chránia zeleň okolo nás.
      V neposlednom rade patrí veľká vďaka autorovi knihy za toto úžasné dielo
      a v neposlednom rade mojej kreatívnej dcére, ktorá ma neustále inšpiruje.

      Mgr. Martina Karoly

     • Floravida

     • 4. mája 2022 sa konal 1. ročník celoslovenskej súťaže vo viazaní a aranžovani kvetov. Súťaž organizovala Spojená Škola Rakovice 25, odborným garantom bol SAKF - Slovenská asociácia kvetinarov a floristov. Žiaci mali vytvoriť kyticu a kvetinový box ku Dňu matiek. Naši žiaci sa predviedli a v celkovom poradí obsadili prvé tri priečky.

      1.miesto: Aneta Palšovičová 2.Ad trieda

      2.miesto: Dušan Pavúr 2.Az trieda

      3 miesto Andrej Špigura 4.Az trieda.

                                                                                                                                                     Srdečne blahoželáme.