• Nástup do školského internátu

      •  ubytovať sa môžete 1. 9. 2021 od 14.00 do 20.00 hod,
      • do školského internátu môže vstúpiť iba žiak, ktorý nemá prejavy ochorenia Covid-19,
      • vstup bude umožnený len ubytovaným žiakom, nie ďalším osobám, ani zákonným zástupcom,
      • v spoločných priestoroch internátu ste povinní nosiť prekryté horné dýchacie cesty,
      • so sebou si prineste vytlačené a podpísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti a/alebo Výnimku z karantény (ak sa Vás týka) ( Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf ,  Vynimka_z_karanteny.pdf )
     • Začiatok školského roka 2021/2022

     •  

      • žiaci všetkých ročníkov sa dostavia do školy dňa 2. 9. 2021 pred 8:00 hod. a prejdú ranným filtrom,
      • nástup a slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční o 8.00 vo veľkom átriu,
      • do školy môže vstúpiť len žiak, ktorý nemá príznaky ochorenia Covid-19,
      • prekrytie horných dýchacích ciest je v budove školy povinné,
      • žiaci prinesú vypísané a zákonným zástupcom podpísané tlačivo  o bezpríznakovosti a  výnimka z karantény (treba ho priniesť so sebou do školy 2. 9.) 2021) Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf,  Vynimka_z_karanteny.pdf 
      • v prvý školský deň si prineste tašku na učebnice a dobrú náladu.
     • Platba za školský internát a stravu

     • Prosím o pozastavenie platieb za školský internát a školskú jedáleň na september 2021 z dôvodu zmeny účtov. 
      Nové účty a výška platby bude zverejnená na začiatku školského roka.

      Žiaci ubytovaní v školskom internáte budú na stravu prihlásení automaticky a bude im poskytnutá od 2. septembra. Pre dochádzajúcich žiakov sa začne variť od pondelka  6. septembra na základe prihlásenia. 
      Prosím sledujte informácie na stránke školy a správy v edupage.