• História a súčasnosť Piešťan

          • Študenti odboru záhradný dizajn absolvovali edukatívnu exkurziu po historických miestach Piešťan, ako aj po súčasných architektonických novinkách. Na kúpeľnom ostrove sme si zopakovali funkcionalizmus, secesiu či art nouveau. Prezreli sme si Kolonádový most. hotel Thermiu, Napoleónske kúpele, pramene, bahniská, ako aj  park. Po prechádzke Winterovou ulicou sme navštívili kultúrne centrum ARTA, kde sme v galérii videli výstavu No pain, no gain. Nakoniec sme navštívili mestskú knižnicu, kde je pripravená expozícia o vývoji včiel a tiež je prirpavená expozícia o živote a diele Jána Ámosa Komenského.