• Sútaž " ECO ĎALEJ? " ku Dňu Zeme !

     • Milí študenti !

      Blíži sa oslava Dňa Zeme - 22. apríl. 

      Vyhlasujeme súťaž " ECO ĎALEJ ? "

      Dobre si pozrite priložený obrázok. Vidíte plastový "odpad" z náplní do kávovarov. Chceme, aby ste sa zamysleli, k čomu by sa dali využiť! Tieto produky budú vystavené pred učebňou chémie, aby ste si ich mohli poobzerať, premerať a pod.

      Svoje nápady stručne popíšte, prípadne nakreslite alebo aj zrealizujte - môžete si pár kúskov vziať. 

      Termín odovzdania: 21. apríl 2023

      Odovzdať Ing. Jakubcovej