• Projekt: „ElektroOdpad - Dopad 4“

     • PREČO sme sa zapojili do projektu?

      • milujeme prírodu
      • vidíme neustále kupovanie nových elektrospotrebičov
      • narastá  problém so spracovaním elektroodpadu
      • vznikajú  nelegálne skládky toxického a nebezpečného odpadu.
      • chceme pomôcť !

      CIELE projektu

      - poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu

      - ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme

      - vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu

       

      KTO projekt organizuje?

      Centrum environmentálnej a etickej výchovy  Živica a firma SEWA a.s. ​​​​​​​

     • Dištančné vzdelávanie január 2021

     • Vzdelávanie žiakov od 11. januára 2021 bude dištančne. Žiaci majú povinnosť pravidelne sledovať stránku edupage a zapájať sa do vyučovani podľa pokynov učiteľov. Vyučovanie bude pebiehať on line v programe Teams a  vypracovanie úloh  a testov cez stranku edupage.  

      Ďalšie pokyny k otváraniu škôl na prezenčné štúdium sa dozviete podľa epidemickej situácie.