• Deň Zeme – 22. apríl 2021

     • Aj počas pandémie a zavretia škôl učitelia a žiaci stále pracujú. Nielenže sme počas posledných mesiacov pripravili nový Environmentálny akčný plán na tému Voda, ale sme vypracovali aj nový Ekokódex na nasledujúce 2 roky. Graficky sa na návrhu podieľali žiaci Kristínka Páleníková a Marek Vavrúš s I. AD.

      Rozhodli sme osláviť aj taký sviatok ako je Deň Zeme dištančnou formou.

      Koordinátorka projektu Ing. Jakubcová zvolila formu rovesníckeho vzdelávania cez MS TEAMS. Pripojilo sa 19 žiakov I. ročníka a prizvaní hostia.

      Program:

      1. Čo je Deň Zeme a odkedy sa oslavuje?
      2. Naša škola ako Zelená škola – čo to pre nás znamená?
      3. Čo je projekt Elektroodpad a prečo sme sa zapojili.
      4. Elektroodpad – čo s ním ? U nás aj vo svete.
      5. Záverom -  A čo s tým môžeme urobiť my?

      V prvých dvoch bodoch sme sa oboznámili s myšlienkami a cieľmi projektov Zelenej školy a zapojenia sa našej školy do týchto aktivít.

      V ďalších bodoch nás oboznámili študentky Anetka Palšovičová a Sofia Luščanová (I.AD) o projekte Elektroodpad, do ktorého sme sa tento rok zapojili. Pripravili si prezentácie o problematike Elektroodpadu na Slovensku a recyklácii Elektroodpadu. Tiež sme vyhodnotili dotazník, ktorý sme pripravili pre všetkých zamestnancov, študentov a aj rodičov školy. Potešilo nás, že až 93 % respondentov vie ako triediť odpad a preferuje opravu starého elektrospotrebiča pred kúpou nového.

      Študenti sa oboznámili aj s problémom odpadu v Afrike, kde končí väčšina európskeho a amerického elektroodpadu a kde už malé deti v neľudských podmienkach hľadajú súčiastky, z ktorých sa dajú ešte získať vzácne kovy. Študenti dostali link na film Vitajte v Sodome – práve o živote týchto detí v Afrike.

      Nakoniec sme sa oboznámili s individuálnymi aktivitami študentov, kde treba vyzdvihnúť iniciatívu Ivanky Ábelovej a Dušana Pavúra, ktorí našli čierne skládky a sami ich vyčistili. Poslali aj fotografie.

      No a čo záverom?

      📌  Šetrne používať elektrospotrebiče a predlžovať im tým životnosť.

      📌  Kupovať novú elektroniku, až keď sa nedá opraviť.

      📌  Likvidovať zariadenia na oficiálnych odberných miestach.

      Obrázky v správe Den_Zeme_2021.docx

     • Stredoškolská odborná činnosť šk. roku 2020/2021

     • Študentka 3. ročníka Ester Leždíková získala s prácou na tému Rozmnožovanie ruží v odbore 07. Poľnohospodárstvo po skvelom 1. mieste v krajskom kole aj 3. miesto v celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutočnilo online 27.-29. apríla 2021. Prácu viedol Ing. et Ing. Lukáš Vaštík.

      Blahoželáme.

     • Veľká noc v Pruskom

     • Tento rok opäť prebehla súťaž vo veľkonočnom aranžovaní v Pruskom, do ktorej sa zapojili žiačky našej školy. Z 18 súťažných fotografií veľkonočných prác získali 2. miesto Blanka Drinková a 3. miesto Tatiana Trakalová. Fotografie svojich prác poslali aj Ivana Abelová a Aneta Palšovičová, žiačky 1. ročníka. Blahoželáme.