• Súťaž Veľká noc v Pruskom

     • Dňa 12.4. 2022 sa po dvojročnej prestávke konal 10. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov ,,Veľká noc v Pruskom,,. Úlohou bolo uviazať Jarnú kyticu a vysadiť veľkonočnú kvetinovú dekoráciu do exteriéru. Žiačka 2. ročníka odboru záhradný dizajn Aneta Palšovičová získala krásne 2. Miesto. Srdečne gratulujeme.

     • ENVIRO TOUR TTSK

     • V rámci zábavného EnviroTour   absolvovali žiaci prednášku / workshop na tému Voda nad zlato. Dozvedeli sa o environmentálnych problémoch, ktoré sa v súčasnosti  týkajú nás všetkých.  (voda, klimatické zmeny a ochrana životného prostredia). Celú problematika im bola prednesená formou hudobných a prednáškových vsuviek.

      Súčasťou projektu je aj exkurzia, ktorú absolvujú študenti školy pod odborným vedením v máji. Exkurzia ich zavedie do obce Dobrá Voda, kde sa nachádza územie európskeho významu Brezovské Karpaty.

     • Svetový deň vody - 22. marec 2022

     • SVETOVÝ DEŇ VODY sme oslávili vodným barom!

      Aj študenti záhradníckej školy si pripomenuli tento významný deň. Škola je držiteľom zástavy projektu ECO SCHOOLS - Zelená škola. V tomto školskom roku plníme v našom environmentálnom akčnom pláne rôzne aktivity spojené práve s problematikou ochrany vody.

      Svetový deň vody sme si pripomenuli pod vedením Ing. Ivety Jakubcovej prednáškovým pásmom, ktorý obohatili študentky II.AD triedy svojim rovesníckym vzdelávaním. Oboznámili svojich spolužiakov z I. a II. ročníka problematikou znečistenia vodných zdrojov, problematikou ochrany kúpeľníctva na Slovensku.

      K dispozícii bol aj vodný bar, ktorým sme  chceli poukázať na obrovské prírodné vodné bohatstvo, ktoré máme na Slovensku a o ktoré sa treba starať. 

     • Po roku opäť víťazne na krajskom kole SOČ

     • V piatok 1.4.2022 sa konalo online krajské kolo 44. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti, v ktorom mala naša škola svoju zástupkyňu. Žiačka tretieho ročníka odboru Záhradný dizajn Tatiana Trakalová sa umiestnila na prvom mieste s prácou Trvanlivosť rezaných kvetov v odbore 07 Pôdohospodárstvo a postúpila na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Bardejove 26. – 29.4.2022. Tatiana sa vo svojej práci venovala problematike životnosti rezaných kvetov vo vode, živnom roztoku a roztoku so Savom, pričom skúmala skupiny kvetov: ruže, trvalky a letničky. Prácu viedol Ing. et Ing. Lukáš Vaštík.

     • Úspech záhradníkov v celoslovenskej súťaži Garden Semmelrock

     • Štvrtý ročník súťaže Garden Semmelrock bol úspešný pre našu školu. Do súťaže sa zapojili žiaci s deviatimi projektami v štyroch kategóriách, pričom projekt žiaky Anety Palšovičovej bol víťazný. Vo svojom zadaní sa venovala sadovníckej úprave vnútrobloku. V konkurencii ôsmich škôl a 59 prihlásených projektov vo svojej kategórii získala 1. miesto.