Navigácia

Rekvalifikačné kurzy

Sadovník - zakladanie a údržba zelene

 

Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu pozná estetické zákonitosti a princípy tvorby návrhov sadovníckych úprav. Pozná základný sortimentdrevín a rastlín používaný v sadovníckych návrhoch - slovenský a latinský názov. Pozná spôsoby prípravy pôdy, substráty používané pri výsadbe rastlín. Ovláda spôsoby realizácie výsadby podľa návrhu. Ovláda obsluhu malej záhradnej mechanizácie pri údržbe sadovníckych úprav. Ovláda odborné zásahy pri údržbe sadovníckych úprav - rez, závlaha, výživa, ošetrenie. Ovláda princípy ochrany a tvorby životného prostredia. Ovláda princípy tvorby kalkulácií, ekonomiku a prevádzku firmy zaoberajúcej sa zakladaním  a údržbou zelene.

Rozsah  vzdelávania : 150 hodín -  5 týždňov/ 30 h

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany
    Brezová 2, 92177 Piešťany
  • +421 33 7625695

Fotogaléria