Navigácia

Rekvalifikačné kurzy

Záhradník - škôlkar

Profil absolventa

Absolvent modulu ovláda legislatívu pri množení rastlín. Pozná základný biologický materiál - slovenský a latinský názov. Pozná vlastností zemín a substrátov, spôsoby úpravy prostredia rastlín. Ovláda technológie množenia a vie zvoliť spôsob rozmnožovania podľa rastlinného druhu. Ovláda technológie dopestovania kvalitného výsadbového materiálu.

Rozsah vzdelávania   150 hodín   5 týždňov/ 30 hodín

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany
    Brezová 2, 92177 Piešťany
  • +421 33 7625695

Fotogaléria