Navigácia

Rekvalifikačné kurzy

Záhradník - pestovateľ liečivých rastlín

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná liečivé rastliny - slovenský a latinský názov. Ovláda technológiu pestovania liečivých rastlín v záhradných stavbách a voľnej pôde s dodržiavaním princípov správnej pestovateľskej praxe. Ovláda spôsoby pozberovej úpravy liečivých rastlín a dodržaním hygienických zásad a predpisov.

Rozsah vzdelávania  90 hodín  3 týždne/30 hodín

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany
    Brezová 2, 92177 Piešťany
  • +421 33 7625695

Fotogaléria