Navigácia

Rekvalifikačné kurzy

Záhradník - pestovateľ bioproduktov

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná zásady ekologického pestovania rastlín. Ovláda technológie prípravy pody, pestovateľské technológie a spôsoby ošetrovania a ochrany rastlín v ekologickej produkcii. Ovláda zber a pozberovú úpravu produktov s dodržaním všetkých hygienických predpisov. ovláda princípy podnikania, kalkulácie ceny a marketing predaja bioproduktov.

Rozsah vzdelávania 130 hodín  4 týždne, 2 dni/ 30 h

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany
    Brezová 2, 92177 Piešťany
  • +421 33 7625695

Fotogaléria