Navigácia

Rekvalifikačné kurzy

Ovocinár a vinohradník

Profil absolventa

Absolvent modulu pozná základné ovocné druhy a vinič - slovenský a latinský názov, pozná podpníky a trhovo významné odrody. Pozná pestovateľské nároky ovocných rastlín a viniča. Pozná pestovateľské technológie, ovláda výsadbu, rez podľa pestovateľského tvaru a veku. Je schopný vykonávať všetky zásahy správnej farmárskej praxe a dodržaním princípov agroenvironmentalistiky pri pestovaní. Ovláda spôsoby zberu ovocia a hrozna. pozná ekonomické princípy podnikania, realizáciu produktov.

Rozsah vzdelávania 130 hodín  4 týždne 2 dni/ 30h

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 92101 Piešťany
    Brezová 2, 92177 Piešťany
  • +421 33 7625695

Fotogaléria