Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Montáž ochranného krytu na kuchynský robot RE22 s DPH 25.11.2010 Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 10114 Montáž ochranného krytu na kuchynský robot RE22 s DPH 30.12.2010 Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 7012218912 poplatky za tel.služby s DPH 18.01.2011 T... Mobile Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 6860376365 Nájomné fľaša oceľová s DPH 18.01.2011 MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 2028024487 Finančný spravodaj vyúčtovanie predplatného za rok 2010 s DPH 24.01.2011 Poradca podnikateľa Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1100001 Technické zabezpečenie za mesiac 12/2010 s DPH 24.01.2011 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 002111 Refundácia tel.poplatkov 12/2010 s DPH 24.01.2011 Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 3101206140 Spotreba elekrickej energie na december 2010 s DPH 25.01.2011 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH SSOŠ/02/2011 27.01.2011 Súkromná stredná odborná škola pre športovcov - JAN.SON, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1100002 Oprava chladiaceho boxu - výmena motore s DPH 27.01.2011 Michal Maco Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH TEL/01/2011 27.01.2011 Súkromná stredná odborná škola pre športovcov - JAN.SON, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o ubytovaní študentov s DPH ŠI/03/2011 27.01.2011 Súkromná stredná odborná škola pre športovcov - JAN.SON, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 210604868 Vyúčtovanie vodného za rok 2010 s DPH 28.01.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Objednávka Oprava kosačiek s DPH 01.02.2011 Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Objednávka Statické posúdenie umývacej rampy v areáli školy s DPH 02.02.2011 Ing. Emil Vrábel Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 110100027 Inzercia v A.B. Piešťany s DPH 07.02.2011 A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH VSM/04/2011 09.02.2011 A.B.S. 1 spol. s r. o. - Súkromná bezpečnostná služba Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Objednávka Pranie prádla s DPH 09.02.2011 JASO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 09/2011 Opravy, revízie elektrických a zdvíhacích zariadení s DPH 10.02.2011 Ján Bobek Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1222011 Služby technika PO za január 2011 s DPH 14.02.2011 P.O.TECH R.Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482