Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Servisná prehliadka, výmena oleja a filtra s DPH 29.03.2011 Araver a.s. Trenčín Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 01.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Školské hospodárstvo Piešťany 01.12.2012
Faktúra 1100001 Technické zabezpečenie za mesiac 12/2010 s DPH 24.01.2011 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1100002 Oprava chladiaceho boxu - výmena motore s DPH 27.01.2011 Michal Maco Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 2028024487 Finančný spravodaj vyúčtovanie predplatného za rok 2010 s DPH 24.01.2011 Poradca podnikateľa Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 6860376365 Nájomné fľaša oceľová s DPH 18.01.2011 MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 7012218912 poplatky za tel.služby s DPH 18.01.2011 T... Mobile Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb s DPH 02.01.2013 ENERGOCLIMA spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 02.01.2013
Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI s DPH 11.12.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE s DPH 11.12.2012 Dalkia, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
Zmluva UP/24/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Libor Bohunický Veľké Orvište 13.12.2012
Zmluva KA/23/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka JUDr. Tatiana Chrenková 13.12.2012
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 Dodatok č. 1 k zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 s DPH 17.09.2012 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.12.2012
Faktúra 10114 Montáž ochranného krytu na kuchynský robot RE22 s DPH 30.12.2010 Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o nájme Zmluva o nájme služobného bytu s DPH 05.11.2012 Viera Drobná Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 22.11.2012
Objednávka Kancelársky materiál s DPH 09.11.2012 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová 19.11.2012
Objednávka Kancelársky materiál - pap.xerox s DPH 17.10.2012 Milan Letovanec-LEMAX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Ivana Langová Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 24.10.2012
Objednávka Zviazanie katalógov a triednych výkazov s DPH 05.11.2012 Helena Richtáriková Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Ing. Eva Stručková Ing.. Eva Stručková - riaditeľka školy 12.11.2012
Objednávka Elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu s DPH 29.10.2012 Sventex, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Eva Paulechová Eva Paulechová 01.11.2012
Objednávka Pracovné oblečenie, pracovná obuv s DPH 08.10.2012 Štefan Vacula SLOVEX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 15.10.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482