• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 5120504 Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 109,50 s DPH 18.05.2012 Marián ŠUPA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 25.06.2012
  Faktúra 115203715 Zahraničná služobná cesta 312,94 s DPH 29.05.2012 STUDENT AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.05.2012
  Faktúra 1112118 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 06/2012 300,00 s DPH 01.06.2012 WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.06.2012
  Faktúra 352012 Členský príspevok na rok 2012 100,00 s DPH 28.05.2012 EUROPEA SLOVAKIA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.06.2012
  Faktúra 1311200282 Čistiace potreby 91,26 s DPH 17.05.2012 MADEL Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.06.2012
  Faktúra 120100429 Inzercia v A.B. Piešťany 29,48 s DPH 29.05.2012 A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.06.2012
  Faktúra 120486 Pracovné oblečenie 64,42 s DPH 29.05.2012 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.06.2012
  Faktúra 1212005457 Elektrická energia - apríl 2012 - zálohová faktúra 1 500,96 s DPH 03.04.2012 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 25.04.2012
  Faktúra 1212005457 Elektrická energia - apríl 2012 - zálohová faktúra 1 500.96 s DPH 03.04.2012 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.04.2012
  Faktúra 115203714 Cestovné náhrady - zahraničné 312,94 s DPH 29.05.2012 STUDENT AGENCY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.05.2012
  Faktúra 039712 Refundácia tel.poplatkov za 04/2012 268,06 s DPH 21.05.2012 Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.05.2012
  Faktúra 7205946677 Tel.poplatky za mesiac 05/2012 24,14 s DPH 08.06.2012 Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.06.2012
  Faktúra 3612012 Služby technika PO - II.Q 2012 171,00 s DPH 18.05.2012 P.O.- TECH Richard Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.05.2012
  Faktúra 3201200475 Zhotovené kópie ALL IN 20,81 s DPH 17.05.2012 FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.05.2012
  Faktúra 2203101121 Údržba motorového vozidla Škoda Fabia 167,90 s DPH 16.05.2012 Araver a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.05.2012
  Faktúra 212207482 Vodné, stočné - apríl 2012 756,55 s DPH 15.05.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.05.2012
  Faktúra 212601875 Vodné, stočné - marec 2012 1 158,67 s DPH 17.04.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.04.2012
  Faktúra 07120282 Náklady na zemný plyn 01/12 9 739,98 s DPH 27.02.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 23.05.2012
  Faktúra 1312001194 Elektrická energia - marec 2012 - vyúčtovacia faktúra 916,10 s DPH 16.04.2012 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 19.04.2012
  Faktúra 86/4/2012 Cestovné náhrady - zahraničné 320,00 s DPH 14.05.2012 Rekord Sportowa Spólka Akcyjna Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 23.05.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482