• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Zmluva Dodatok č. k Zmluve č. EC/Z/37/06/Bo Energoklima, servisné činnosti s DPH 03.01.2012 Energoklima, spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 03.01.2012
  Objednávka 01/2012 Pracovné oblečenie podľa výberu s DPH 09.01.2012 Štefan Vacula SLOVEX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 09.01.2012
  Faktúra 1111110445 Tepelná energia - december 2011 1 182,50 s DPH 09.01.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 19.01.2012
  Objednávka 02/2012 Čistiace a hygienické potreby s DPH 23.01.2012 DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 23.01.2012
  Objednávka 01/2012 Údržba motorového vozidla Peugeot Expert 1,9D s DPH 02.02.2012 FUEL spol. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Eva Paulechová Eva Paulechová 02.02.2012
  Faktúra 07112310 Náklady na zemný plyn 12/11 8 811,43 s DPH 20.01.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.02.2012
  Faktúra 1112017 Prevádzka a servis jedálenského systému 02/2012 300,00 s DPH 06.02.2012 WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 15.02.2012
  Faktúra 011512 Refundácia tel.poplatkov za január 2012 292,12 s DPH 10.02.2012 Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 15.02.2012
  Faktúra 0052012 Kníhviazačské práce 74,00 s DPH 13.02.2012 Helena Richtáriková Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 22.02.2012
  Faktúra 1200003 Technické zabezpečenie za mesiac 01/2012 240,00 s DPH 31.01.2012 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 28.02.2012
  Faktúra 420120173 Seminár k novinkám PAM 27.00 - Trnava 26.01.2012 44,40 s DPH 02.02.2012 VEMA s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 28.02.2012
  Faktúra 3201200125 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 93,56 s DPH 13.02.2012 FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 28.02.2012
  Faktúra 3201200143 Zhotovené kópie ALL IN 10,91 s DPH 17.02.2012 FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Faktúra 2412 Odborný kurz obsluhy kotlov a tlakových nádob 326,64 s DPH 13.02.2012 MANO - GAZ s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Faktúra 112012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120,00 s DPH 13.02.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Faktúra 1272012 Služby technika PO - I.Q 2012 174,00 s DPH 13.02.2012 P.O.- TECH Richard Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Faktúra 708187730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 01/2012 13,80 s DPH 17.02.2012 KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Faktúra 120177 Pracovné oblečenie 68,20 s DPH 16.02.2012 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Faktúra 20120028 Členský príspevok na rok 2012 35,00 s DPH 01.02.2012 EKOTREND Slovakia Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Faktúra 1200008 Registračný poplatok za doménu "victoriaregia.sk" 110,20 s DPH 28.02.2012 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482