Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Servisná prehliadka, výmena oleja a filtra s DPH 29.03.2011 Araver a.s. Trenčín Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 110100027 Inzercia v A.B. Piešťany s DPH 07.02.2011 A.B.Piešťany, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1222011 Služby technika PO za január 2011 s DPH 14.02.2011 P.O.TECH R.Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 3201100055 Tonerové kazety Black, zhotovené kópie. s DPH 18.02.2011 FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 210604868 Vyúčtovanie vodného za rok 2010 s DPH 28.01.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 11111301 Predplatné časopisu ŠKOLA na rok 2011 s DPH 14.02.2011 JurisDat-M.Medlen Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 420110174 Seminár k novinkám PAM 26.00 s DPH 15.02.2011 VEMA s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1111110030 Dodávka tepla za január 2011 s DPH 15.03.2011 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 07110228 Náklady na zemný plyn - 01/2011 s DPH 01.03.2011 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 100102156 Náklady na zemný plyn 12/2010 s DPH 14.03.2011 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 2110100120 Elektrická energia - január 2011 s DPH 17.03.2011 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 2110201402 Spotreba elektrickej energie na mesiac február 2011 s DPH 15.02.2011 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 3101206140 Spotreba elekrickej energie na december 2010 s DPH 25.01.2011 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 10114 Montáž ochranného krytu na kuchynský robot RE22 s DPH 30.12.2010 Miroslav Prvý - RSP Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 002111 Refundácia tel.poplatkov 12/2010 s DPH 24.01.2011 Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1100001 Technické zabezpečenie za mesiac 12/2010 s DPH 24.01.2011 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 1100002 Oprava chladiaceho boxu - výmena motore s DPH 27.01.2011 Michal Maco Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 2028024487 Finančný spravodaj vyúčtovanie predplatného za rok 2010 s DPH 24.01.2011 Poradca podnikateľa Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 6860376365 Nájomné fľaša oceľová s DPH 18.01.2011 MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Faktúra 7012218912 poplatky za tel.služby s DPH 18.01.2011 T... Mobile Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482