• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Objednávka Servisná prehliadka, výmena oleja a filtra s DPH 29.03.2011 Araver a.s. Trenčín Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
  Faktúra 0482012 Knihviazačské práce 109,20 s DPH 09.08.2012 Helena Richtáriková Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 1211110264 Tepelná energia - jún 2012 2 404,57 s DPH 11.07.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 07121344 Náklady na zemný plyn 05/2012 673,94 s DPH 18.06.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 1211110226 Tepelná energia - máj 2012 2 355,48 s DPH 06.06.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 07121059 Náklady na zemný plyn 04/12 2 839,67 s DPH 15.05.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 07120514 Náklady na zemný plyn 02/12 11 884,08 s DPH 16.03.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 1211110302 Tepelná energia - júl 2012 2 190,94 s DPH 07.08.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 1212013364 Elektrická energia - august 2012 - zálohová faktúra 1 500,96 s DPH 07.08.2012 Magna E.A. s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 068012 Refundácia tel.poplatkov za 07/2012 257,77 s DPH 10.08.2012 Trnavský samosprávny kraj Trnava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.08.2012
  Faktúra 002012120 Odborná prehliadka a odborné skúšky poplachového systému narušenia 186,00 s DPH 26.07.2012 Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 002012119 Servisné práce na poplachovom systému narušenia 153,60 s DPH 09.08.2012 Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 7208072967 Tel.poplatky za mesiac 07/2012 14,39 s DPH 09.08.2012 Slovak Telecom Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 93/2012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120,00 s DPH 15.08.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 27.08.2012
  Faktúra 6860595532 Nájomné fľaša oceľová 53,57 s DPH 09.08.2012 MESSER Tatragas Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 07/2012 13,80 s DPH 09.08.2012 KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 1200029 Technické zabezpečenie za mesiac 07/2012 264,00 s DPH 07.08.2012 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 1112167 Prevádzka a servis jedálenského systému obdobie 08/2012 300,00 s DPH 07.08.2012 WEBCONNECT, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 2012/157 Registračný poplatok 66,30 s DPH 23.07.2012 Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 1200042 Oprava chladiarenského zariadenia Calex 900 235,00 s DPH 18.07.2012 Michal Maco Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482