• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 počítače, telekomunikačná technika 6400.- s DPH 16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 20.12.2013 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 16.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 rekonštrukcia šatne a sociálnych zariadení v priestoroch telocvične 7800.- s DPH 16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 20.12.2013 Roman Benedik Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 16.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Notebook, televízor 1000.- s DPH 28.11.2013 06.12.2013 15.12.2013 09.12.2013 AGE s.r.o Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 28.11.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Podlahová krytina 7000.- s DPH 26.11.2013 03.12.2013 20.12.2013 04.12.2013 Gama podlahy Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.11.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Penové matrace 4000.- s DPH 13.11.2013 20.11.2013 15.12.2013 22.11.2013 MRAVA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 13.11.2013
  Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb s DPH 02.01.2013 ENERGOCLIMA spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 02.01.2013
  Zmluva VSM/26/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 240,00 s DPH 14.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Ovocinárska únia SR, Bratislava 14.12.2012
  Zmluva KA/23/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka JUDr. Tatiana Chrenková 13.12.2012
  Zmluva UP/24/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Libor Bohunický Veľké Orvište 13.12.2012
  Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE s DPH 11.12.2012 Dalkia, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
  Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI s DPH 11.12.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
  Faktúra 20122762 Čistiace a hygienické potreby 256,59 s DPH 07.12.2012 DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 21.12.2012
  Faktúra 70818730 Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za mesiac 06/2012 13,80 s DPH 06.12.2012 KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Faktúra 1221205 Predplatné časopisu "Sady a Vinice" č. 1 - 6/2013 12,00 s DPH 06.12.2012 Naše pole, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Zmluva VSM/25/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 51,00 s DPH 05.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka BestGuest, s.r.o. Banská Bystrica 05.12.2012
  Faktúra 7003908 Strava študentov za mesiac november 2012 94,39 s DPH 05.12.2012 SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Faktúra 1442012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP - november 2012 120,00 s DPH 05.12.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Faktúra 052012 Členský príspevok na rok 2012 50,00 s DPH 05.12.2012 Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Faktúra 120101051 Materiál na krúžok 29,33 s DPH 05.12.2012 Zoltán Tamašek bio Tomal Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Faktúra 1200041 Technické zabezpečenie za mesiac 11/2012, materiál pre výpočtovú techniku 362,16 s DPH 04.12.2012 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482