Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok č. k Zmluve č. EC/Z/37/06/Bo Energoklima, servisné činnosti s DPH 03.01.2012 Energoklima, spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 03.01.2012
Zmluva Obchodná zmluva Obchodná zmluva s DPH 31.08.2012 Milan Križák M a M Petra Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.08.2012
Zmluva KA/23/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka JUDr. Tatiana Chrenková 13.12.2012
Zmluva UP/24/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 13.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Libor Bohunický Veľké Orvište 13.12.2012
Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE s DPH 11.12.2012 Dalkia, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
Zmluva Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI Príloha č. 1 k zmluve o dodávke a odbere TE ŠI s DPH 11.12.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 11.12.2012
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení servisných služieb s DPH 02.01.2013 ENERGOCLIMA spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 02.01.2013
Zmluva VSM/26/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 240,00 s DPH 14.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Ovocinárska únia SR, Bratislava 14.12.2012
Zmluva Rámcová dohoda Rámcová dohoda s DPH 29.06.2012 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.06.2012
Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva s DPH 28.06.2012 Ryba, spol. s r o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 28.06.2012
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 Dodatok č. 1 k zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2012 PKR GR 3684 s DPH 17.09.2012 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.12.2012
Zmluva Rámcová dohoda Rámcová dohoda s DPH 31.07.2012 Mabonex Slovakia spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 31.07.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 30.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Súkromná stredná odborná škola pre športovcov, Piešťany 31.08.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 29.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 29.06.2012
Zmluva MSM/12/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov 51,00 s DPH 31.07.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Anna Hudáková, Piešťany 31.07.2012
Zmluva PAR/08/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 25.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Jozef Čepček ČEPO, Javorová 3, 921 01 Piešťany, IČO: 37471601 25.06.2012
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH TEL/01/2011 27.01.2011 Súkromná stredná odborná škola pre športovcov - JAN.SON, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o výpožičke nebytových priestorov s DPH SSOŠ/02/2011 27.01.2011 Súkromná stredná odborná škola pre športovcov - JAN.SON, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o ubytovaní študentov s DPH ŠI/03/2011 27.01.2011 Súkromná stredná odborná škola pre športovcov - JAN.SON, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 01.12.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Školské hospodárstvo Piešťany 01.12.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482