• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  Faktúra 120177 Pracovné oblečenie 68,20 s DPH 16.02.2012 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.02.2012
  Objednávka 9/2012 Pracovné oblečenie, pracovná obuv 64,42 s DPH 15.05.2012 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 16.05.2012
  Faktúra 120486 Pracovné oblečenie 64,42 s DPH 29.05.2012 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.06.2012
  Faktúra 120054 Pracovné odevy 525,91 s DPH 20.01.2012 Štefan Vacula SLOVEX Rovensko Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 07.03.2012
  Objednávka Pracovné oblečenie, pracovná obuv s DPH 08.10.2012 Štefan Vacula SLOVEX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 15.10.2012
  Faktúra 120757 Pracovné oblečenie, pracovná obuv 57,90 s DPH 07.11.2012 Štefan Vacula SLOVEX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 09.11.2012
  Objednávka 01/2012 Pracovné oblečenie podľa výberu s DPH 09.01.2012 Štefan Vacula SLOVEX Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany Erika Bartíková Erika Bartíková 09.01.2012
  Faktúra 2122209955 List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 64,80 s DPH 25.10.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 01.11.2012
  Faktúra 2122202278 Školské tlačivá k maturitám 26,03 s DPH 27.03.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.03.2012
  Faktúra 2122205161 Školské tlačivá na školský rok 2012/2013 151,42 s DPH 18.07.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 27.07.2012
  Faktúra 2122201505 Školské tlačivá 46,62 s DPH 01.03.2012 ŠEVT a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 15.03.2012
  Faktúra 144112012 Odborná technická prehliadka športového náradia 70,71 s DPH 07.11.2012 Ľudovít Gereg - Servis Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 14.11.2012
  Faktúra 002012120 Odborná prehliadka a odborné skúšky poplachového systému narušenia 186,00 s DPH 26.07.2012 Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 002012119 Servisné práce na poplachovom systému narušenia 153,60 s DPH 09.08.2012 Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.08.2012
  Faktúra 002012148 Servisné práce na poplachovom systému narušenia 129,60 s DPH 07.09.2012 Ľuboš Jambor Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 12.09.2012
  Zmluva Rámcová dohoda Rámcová dohoda s DPH 29.06.2012 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 29.06.2012
  Zmluva Darovacia zmluva B-2011/0176-000162442 Darovacia zmluva 3 251,08 s DPH 14.06.2012 Ústav informácií a prognóz školstva, Bratislava Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 08.11.2012
  Faktúra 120101051 Materiál na krúžok 29,33 s DPH 05.12.2012 Zoltán Tamašek bio Tomal Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Faktúra 052012 Členský príspevok na rok 2012 50,00 s DPH 05.12.2012 Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 20.12.2012
  Faktúra 72c Zahraničná služobná cesta - Projekt Comenius 2 064,00 s DPH 05.11.2012 Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 09.11.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482