• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 počítače, telekomunikačná technika 6400.- s DPH 16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 20.12.2013 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 16.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 rekonštrukcia šatne a sociálnych zariadení v priestoroch telocvične 7800.- s DPH 16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 20.12.2013 Roman Benedik Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 16.12.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Notebook, televízor 1000.- s DPH 28.11.2013 06.12.2013 15.12.2013 09.12.2013 AGE s.r.o Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 28.11.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Podlahová krytina 7000.- s DPH 26.11.2013 03.12.2013 20.12.2013 04.12.2013 Gama podlahy Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 26.11.2013
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Penové matrace 4000.- s DPH 13.11.2013 20.11.2013 15.12.2013 22.11.2013 MRAVA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 13.11.2013
  Faktúra 105/2012 Výkon bezpečnostnotechnickej služby podľa zák. č 124/2006 Z.z. o BOZP 120,00 s DPH 07.09.2012 Ing. Ján Bugár Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 1200031 Technické zabezpečenie za mesiac 08/2012, materiál pre výpočtovú techniku 304,48 s DPH 03.09.2012 NDX, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 556/2012 Služby technika PO - III.Q 2012 171,00 s DPH 04.09.2012 P.O.- TECH Richard Zomborský Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 2121000653 Floristický materiál 251,40 s DPH 04.09.2012 KVETA, s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 1012226 Oprava kosačky STARJet 15,5 HP 156,40 s DPH 05.09.2012 LESTECH Vlastimil ŠIŠKA Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 7209126302 Tel.poplatky za mesiac 08/2012 12,61 s DPH 10.09.2012 T... Mobile Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 20121834 Čistiace a hygienické potreby 76,95 s DPH 07.09.2012 DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 6860605473 Nájomné fľaša oceľová 53,57 s DPH 10.09.2012 MESSER Tatragas spol. s r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 20121723 Čistiace a hygienické potreby 233,10 s DPH 31.08.2012 DAMITO s.r.o. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 07121865 Náklady na zemný plyn 07/2012 267,90 s DPH 22.08.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 1211110340 Tepelná energia - august 2012 1 999.93 s DPH 07.09.2012 Dalkia a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 20120194 Dodanie a montáž skiel - oprava poškodených skiel na skleníku 94,03 s DPH 24.08.2012 Sklenárstvo Ľuboš Guzoň Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 10.09.2012
  Faktúra 3201200794 Paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie 37,57 s DPH 15.08.2012 FaxCopy, a.s. Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 27.08.2012
  Zmluva Zmluva o zabezpečení stravy s DPH 29.06.2012 Stredná odborná škola záhradnícka Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany 29.06.2012
  Faktúra 212215430 Vodné, stočné - júl 2012 754,49 s DPH 15.08.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany 27.08.2012
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/482