• VICTORIA REGIA 2019

     • Srdečne pozývame na podujatie Victoria Regia 2019.

      19.-22.9.2019 štvrtok - nedeľa

      Výstava súťažných prác KSC Fontána, Beethovenova 1, Piešťany a AUPARK Piešťany

      21.9. 2019 sobota

      Kvetinové Korzo

      Sprievodné podujatia - Park Foto Piešťany, Koncerty v hudobnom pavilóne v mestskom parku.

       

     • Začiatok školského roka 2019/2020

     • Milí študenti, začiatok nového školského roka sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019  o 8.00 pred hlavným vchodom školy /vstup z botanickej záhrady/. 

      V areáli školy stále platí obmedzenie pohybu z dôvodu rekonštrukcie strechy a je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k úrazu.

      Obed v pondelok majú len žiaci ubytovaní v školskom internáte.

      Želám Vám krásne posledné prázdninové dni.  

     • Junior Eco projekt

     • Mladí záhradníci z Piešťan súčasťou Junior Eco Projektu!

       

      V dňoch 2- 7. júna sa v Poľskom Tešíne konal už 21. ročník Junior Eco Projektu. Zúčastňujú sa ho tímy študentov z Rakúska, Čiech, Poľska a Maďarska a samozrejme aj zo Slovenska.

      Tento rok sa projektu zúčastnili študenti tretieho ročníka Strednej odbornej školy záhradníckej z Piešťan pod vedením Ing. Jakubcovej a Mgr. Karoly.

      Počas celého týždňa študenti pracovali v medzinárodných tímoch a plnili zadané úlohy. Každý tím pracoval na inej odbornej téme. Prvý tím sa zaoberal ochranou biodiverzity v horskom regióne, druhý tím sa zaoberal problematikou minerálnych zdrojov a ich vplyvu  na  región, tretí tím sa zaoberal využívaním soľanky, štvrtý tím ochranou vody a posledný piaty tím sa venoval problematike ekologického chovu zvierat.

      Na konci týždňa vypracoval každý tím prezentáciu a na záverečnej konferencii oboznámil ostatných študentov s realizáciou ich úlohy. Všetky úlohy, ako aj prezentácie, prebiehali v anglickom jazyku.

      Na záver pripravila každá krajina krátku prezentáciu o svojej vlasti, meste a škole, ako aj krátky folklórny program.

      Študenti získali množstvo nových informácií, nových priateľov, ale najmä si overili svoje vedomosti z anglického jazyka.

     • Fantastický úspech študentov školy

     • V termíne 30.-31. mája 2019 sa v Räpine v Estónsku konala Agrolympiada, súťaž európskych škôl združených pod hlavičkou EUROPEA.   20 tímov  zo 17 európskych krajín súťažilo v odborných záhradníckych zručnostiach. Slovensko zastupovali Peter Morvay, Petra Stručková  zo SOŠ záhradníckej v Piešťanoch a Dominika Janekova SOŠ Pruské. V silnej konkurencii získali v prvé miesto v disciplíne Poznávanie  rastlinného materiálu a celkovo sa umiestnili na výbornom treťom mieste.

     • 2.kolo prijímacích pohovorov

     • Riaditeľka školy vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov pre odbor 4228 M záhradnícka výroba  a služby, ktoré sa uskutočnia  18. júna 2019.  Prihlášky je potrebné doručiť čo najskôr na riaditeľstvo školy.

       

     • Letná škola zelenej infraštruktúry

     • 20.-24. mája 2019 sa v Piešťanoch uskutoční Letná škola zelenej infraštruktúry. Organizátorom je Fakulta záhradného a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášky aj praktické cvičenia sa uskutučnia na  našej škole. Bohatý program pre účastníkov lektorujú odborníci SPU a praxe. Projekt sa realizuje vďaka podpore ESF v rámci programu Ľudské zdroje.letna_skola_zelenej_infrastruktury.pdf

     • Veľká noc v Pruskom

     • 10. apríla 2019 sa uskutočnila súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov pod názvom Veľká noc v Pruskom. Našu školu reprezentovali  Tomáš Rýzek a Adam Špigura, žiaci prvého ročníka. Andrej Špigura získal 2. miesto za kompozíciu Jarná kytica s prútim. Tomáš Rýzek získal Cenu riaditeľky školy za kreativitu.

      Blahoželáme.

     • Krajská prehliadka SOČ 5. apríl 2019 Trnava

     • V piatok 5. apríla sa uskutočnila krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Zúčastnili sa jej 3 žiaci našej školy. Získali výborné umiestnenie. Odbor Biológia - Pestovanie a kríženie gladiol - Tomáš Pápaj 1. miesto, odbor Pôdohospodárstvo - Život s včelami - Šimon Masničák 1. miesto a odbor Problematika voľného času - Estetika vo floristike  Lucia Chmolová 3. miesto. Blahoželáme a želáme veľa úspechov na celoštátnej prehliadke.

      Chmolova.PDFPapay.PDF​​​​​​​

     • Kulla Flóra Bratislava

     • Od štvrtka 4. apríla do nedele 7. apríla 2019 sa na výstavisku Incheba v Bratislave uskutočnil už 40. ročník výstavy FLÓRA Bratislava. Naša škola sa prezentovala expozíciou Matiné pre Flóru. Súčasťou podujatia je súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov. Naše študentky dosiahli vynikajúce umiestnenie.V kategórii Junior Viktória Tomanová získala 1. miesto a Blanka Drinková 2. miesto. Hrdí sme aj na našu absolventku Klaudiu Martinkovú , ktorá v kategórii Senior získala 3. miesto. Blahoželáme.

     • HURÁ DO ZÁHRADY

     • V utorok 19. marca 2019  v areáli našej školy natáčali diel populárnej relácie Hurá do záhrady, ktorý RTVS bude vysielať 7. apríla 2019. Využili priestory skleníka a areál praxe, aby pre divákov pripravili zaujímavé a poučné vysielanie.