• Informácia k začiatku školského roka 2020/21

     • Začiatok školského roka je v stredu 2. septembra 2020 o 8.00.

      Žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom, kde bude vykonaný filter - meranie teploty.

      Žiaci sa podľa usmernenia zhromaždia vo svojich triedach, žiaci prvého ročníka  v malom átriu.

      Žiaci prinesú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané dokumety - Vyhlásenie zákonneho zástupcu alebo plnoletého žiaka Vyhlasenie_zakonny_zastupca__ziak.docx     

      a Zdravotný dotazník  Dotaznik_zakonny_zastupca_ziak.docx

      Zákonný zástupca nevstupuje do objektu školy.

      Žiak nosí rúško vo všetkých vnútorných priestororch školy, má k dispozíci 2 rúška a hygiecké vreckovky.

      Dodržiava zásady R-O-R ( rúško - odstup - ruky)

      V prípade, že žiak navštívil krajinu neuvedenú v zozname vydanom Úradom verejného zdravotníctva postupuje podľa zverejnených opatreníopatrení OLP_5455_2020.pdfOLP_5761_2020.pdf

       

     • Petícia - ukončenie a poďakovanie

     • Ďakujeme všetkým, ktorí podpisom petície podporili náš boj o zachovanie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Vaše odkazy nás veľmi potešili a a utvrdili v tom, že naša pedagogická i odborná záhradnícka činnosť zanechala veľa šikovných absolventov a aj podujatia potešili mnohých ľudí.

      Poslanci TTSK na svojom zasadnutí v Rakoviciach,  odhlasovali návrh na vytvorenie Spojenej školy v Rakoviciach. Len budúcnosť ukáže, ako toto rozhodnutie ovplyvní odborné záhradnícke vzdelávanie v Piešťanoch.

     • Petícia na zachovanie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • TTSK pripravil  návrh optimalizácie siete škôl, ktorý v jednom bode navrhuje spojiť našu školu SOŠ záhradnícku v Piešťanoch so školou SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach, so sídlom v Rakoviciach. Postupne by sa tam malo „všetko“ presťahovať. Naša škola poskytuje vzdelávanie v štvorročných študijných maturitných záhradníckych odboroch jedinečných na Slovensku, a to v odbore záhradnícka výroba a služby a záhradný dizajn. Naši absolventi pracujú v rôznych odboroch záhradníctva – záhradní architekti, pestovatelia ovocia  a zeleniny, realizátori záhrad, floristi, mnohí sú úspešní doma i v zahraničí. Veľké percento pokračuje v štúdiu na VŠ.

      Areál školy spĺňa všetky požiadavky pre teoretické a praktické vzdelávanie – pestovateľské plochy, skleníky, botanická záhrada, pomologický sad, rozárium z jedinečnou zbierkou botanických ruží. Presťahovanie SPŠE Piešťany do objektu školy malo vyriešiť ekonomický problém vzniknutý poklesom počtu žiakov v našich odboroch, ktoré kopírovalo demografický pokles počtu detí v ZŠ a preberanie rôznych odborov a zameraní na iné príbuzné školy.

      Návrh spojiť SOŠ záhradnícku a SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach do Rakovíc počíta s uvoľnením priestorov pre rozvoj SPŠE v Piešťanoch.

      Riziko, ktoré vzniká týmto návrhom je: žiaci neprejdú do Rakovíc ( zlé dopravné spojenie, málo kultúry); učitelia nemajú záujem o dochádzanie do Rakovíc, a tak sa nemusí naplniť cieľ vytvoriť veľkú školu so záhradníckym zameraním v Rakoviciach, ale skôr zánik súčasnej školy v Piešťanoch. A čo s krásnym areálom Botanickej záhrady. Na túto otázku zatiaľ nikto nedal odpoveď. Jasné je, že dochádzať z Rakovíc a starať sa o areál v Piešťanoch nebude riešením, pretože Rakovice majú tiež nemalé plochy, park aj skleníky.

       

      A naše úspechy.

      Sme organizátorom podujatia  VICTORIA REGIA, ktoré je ukončením letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Vo floristických súťažiach sme získali veľa ocenení. Spomeniem len niektoré.

      VICTORIA REGIA  - víťazi Tamás Víg, Róbert Bartolen, Ivan Bednárik,Viktória Tomanová, Patrik Mošon a ďalší

      Dečínska kotva ČR Tamás Vig, Róbert Bartolen, Tomáš Havala, Jozef Zelíska a ďalší,

      Brnenska ruža ČR - Tomáš Havala abslútny víťaz, Tamás Vig, Viktória Tomanová a ďalší,

      Flora Bratislava - Blanka Drinkova, Viktoria Tomanová, Tamás Vig, Róbert Bartolen, Tomáš Havala, Jozef Zelíska a další,

      Medzinárodné súťaže tímov - Kopidlno ČR, Lipová ratolest – súťaž záhradníkov 2. miesto 2018, 3. miesto 2014

      Agrolympiáda Räpina Estónsko Peter Morvay 3 .miesto,

      Reprezentácia kraja aj Slovenska na súťaži Mladý európsky záhradník (Rakúsko, Taliansko, Estónsko, Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko a Česká republika)

      EuroSkills - Portugalsko, Belgicko, Maďarsko

      Ovocinárske súťaže  - v reze jabloní, v reze viniča o Zlaté nožnice,  Jahrada Trenčín  - každoročne 1 .miesto za expozíviu  kolekcie vlastného ovocia v umeleckom prevedení

      Stredoškolská odborná činnost - víťazi celoslovenských a krajských kôl v odbore pôdohospodárstvo, biológia

      Sme vyhlasovateľmi celoslovenskej súťaže Klasici v komikse - 10 úspešných ročníkov.

      Je mnoho ďalších podujatí a aktivit v ktorých boli naši žiaci úspešný – ENERSOL, Hviezdoslavov Kubín, Olympiady, Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. O najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici….

      Roky sme zapojení do projektu ZELENÁ ŠKOLA.

      Na mnohé si možno ani nespomeniem. 50. rokov tradície v Piešťanoch má svoje ocenenia a úspechy.

     • VICTORIA REGIA 2020 Majstrovstvá Slovenska vo floristike

     • SOŠ záhradnícka Piešťany a Slovenská asociácia kvetinárov a floristov vyhlasuje 27. ročník súťaže národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA, Majstrovstvá Slovenska vo floristike. Aj keď situácia s vírusom COVID-19 obmedzuje hromadné podujatia, optimisticky pripravujeme súťaž na  23.september 2020. Tešíme sa na stretnutie, všetky potrebné opatrenia dodržíme. Program sa môže upraviť podľa situácie.

      Propozicie_VR_2020.pdf

      prihlaskaVR2020.xls

     • Úspešní záhradníci bodovali v SOČ

     • Úspešní záhradníci bodovali v Stredoškolskej odbornej činnosti!

      Aj v týchto časoch sa konalo krajské a celoslovenské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti dištančnou formou. Naše dve riešiteľky úspešne obhájili svoje práce.

      Maturantka Dušanka Koštialová vypracovala prácu na tému Vertikálne záhrady, kde porovnávala vertikálnu záhradu v komerčnom priestore a bylinkovú paletovú záhradku a závesné zelené obrazy z pohľadu estetického a úžitkového. Na krajskom kole v odbore Biológia obsadila 1. miesto a na celoslovenskom kole úžasné 3. miesto.

      Druhá riešiteľka. Kristínka Gaššová robila prácu o Biodiverzite v odbore Životné prostredie. Na krajskom kole získala výborné 2. miesto a tiež postúpila na Celoslovenské kolo.

      Obom riešiteľkám gratulujeme!!!

     • Prerušenie vyučovania až do odvolania

     • Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, oznamil minister škostva uzatvorenie škôl až do odvolania. Písomné maturitné skúšky sa neuskutočnia, ústne podľa vývoja situácie.

      Žiaci sledujte zverejňované informácie, komunikujte s vyučujúcimi, učte sa. Za prísneho dodržania bezpečnosti - (rúška, rukavice) si môžete v pracovných dňoch od 10.00 - do 12.00, vyzdvihnúť svoje osobné veci a učebnice, ktoré máte v škole. Svoj príchod si dohodnite telefonicky Mgr. Opial 0903 226 316, Ing. Stručková 0905 918 172.

      Prosím pozastavte platby za školský internát a školské stravovanie.

      Všetkým želám veľa zdravia a dúfam, že sa skoro uvidíme. 

     • Rekvalifikačný kurz - Floristika - viazanie a aranžovanie kvetov

     • SOŠ záhradnícka v Piešťanoch otvára rekvalifikačný kurz Floristika - viazanie a aranžovanie kvetov od termín bude oznámený.

      Kurz bude organizovaný vo štvrtok a piatok, prípadne v sobotu . Po dohode je možné zabezpečiť ubytovanie a stravovanie. Cena kurzu je 400,- eur. Kurz je možné zaplatiť v 2 splátkach, prípadne je ho možné absolvovať aj cez Úrad práce.

      Záujemci sa môžu prihlásiť na mailovej adrese struckova@szaspn.sk

     • 2% dane

     • Darujte 2% dane pre na OZ. Finančné prostiredky používame na podujatia pre žiakov školy a aktivity pre verejnosť, deti MS a ZŠ. ĎAKUJEME !!!

      2__dane.PDF​​​​​​​

     • Úspech žiačok SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • Úspech žiačok SOŠ záhradníckej v Piešťanoch na floristickej súťaží „ Malinovský Valentín“

      V utorok 11. februára 2020 sa uskutočnila súťaž v aranžovaní kvetov „ Malinovský Valentín“.  Blanka Drinková v súťažnej úlohe Valentínska darčeková kytica  získala 1. miesto, v súťažnej úlohe Prízdoba črepníkovej rastliny 2. miesto, čo je vynieslo 1. miesto v celkovom poradí. Laura Vančová v súťažnej úlohe Kvetinový šperk získala 3. miesto.

      Súťaže sa zúčastnilo 8 slovenských škôl, 1 maďarská a 1 česká škola. Súťažilo 24 šikovných mladých floristov.

      Blahoželáme.

     • Deň otvorených dverí v SOŠ záhradnícka Piešťany

     • Srdečne pozývame záujemcov o štúdium a ich rodičov na Deň otvorených dverí 5. decembra 2019. Pripravili sme si pre Vás ukážky prác študentov v odboroch záhradnícka výroba a služby a záhradný dizajn, výstavu prác študentskej súťaže Vianočná fantázia, predaj vianočných dekorácií. Ukážeme vyučovacie priestory aj Vás ponúkneme vianočným čajom i pečivom. Tešíme sa na Vás.

     • Vianočná fantázia - súťaž študentov školy

     • Riaditeľstvo školy vyhlasuje 3. ročník floristickej súťaže pre žiakov školy, ktorý sa uskutoční 4. decembra 2019. propozície sú v prílohe. Súťažíme o zaujímavé ceny. Súťažné práce budú vystavené počas dňa otvorených dverí 5. decembra.  Sutaz.doc