• Nový študijný odbor - záhradný dizajn

     • Škola v školskom roku 2017/2018 otvára experimentálne overovanie nového študiného odboru záhradný dizajn.

      Odbor zameraný na humanizáciu kultúrneho, spoločenského a pracovného prostredia  prostredníctvom floristických kompozícií, záhradných úprav, záhradného dizajnu a  ozdravovania prostredia.

       - talentová skúška z kreslenia

       

     • Deň vedy a techniky v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý  je každoročne organizovaný MŠ vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SRNárodným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pripravila SOŠ záhradnícka v Piešťanoch Deň vedy a techniky.

      Cieľom akcie je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a informovať verejnosť o aktivitách študentov.

      Učitelia s študenti oboznámili s aktivitami školy za posledné obdobie. Študenti sa dozvedeli o  prebiehajúcich enviro projektoch,  ako je Zelená škola, Záhrada, ktorá učí. Tiež sa dozvedeli informácie o rozbiehajúcom novom projekte Jedlá zmena. Študentky – členky kolégia Zelenej školy oboznámili s prebiehajúcim auditom k projektu a následným vypracovaním environmentálneho akčného plánu. 

      Študenti IV. ročníka informovali o účasti na medzinárodnej súťaži Die Junggartner v Belgicku 2016 a študenti II. ročníka informovali o medzinárodnom projekte  Eco- expert Veselí nad Lužnicí v Českej republike.

      V príjemnej atmosfére sa študenti nižších ročníkov dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a dúfame, že sa v budúcnosti aj oni zapoja do podobných aktivít, ktoré im prinesú nielen nové priateľstvá, ale sa zdokonalia aj v cudzom jazyku.

       

     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne pozývame žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov na Deň otvorených dverí  8. decembra 2016 od 9. 00 do 13.00. Pripravili sme pre Vás ukážky vzdelávania v ponúkaných odboroch, prehliadku školy a skleníkov. 

      Záujemci o štúdium môžu prísť aj v inom termíne po telefonickom dohovore.

      Tešíme sa na Vás.

     • Úspech v Trenčíne

     • 21.- 22. októbra 2016 sa  v Trenčíne konalo podujatie  JAHRADA -  jesenná výstava pestovateľských úspechov  záhradkárov a profesionálnych pestovateľov. JAHRADA je výstava organizovaná Slovenským zväzom záhradkárov a Ovocinárskou úniou Slovenska. Súťaž prebieha v rozličných kategóriách. Naša škola v súťaží v kategórií Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia - Mladí ovocinári už po 7. krát získala prvé miesto.

             

     • Deň Trnavského samosprávneho kraja na SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • Pri príležitosti dňa TTSK zorganizovala SOŠ záhradnícka už  7. ročník  dňa otvorených dverí zameraných na zdravú výživu. Ponúkli sme produkty dopestované v školskej záhrade - zdravé zeleninové šaláty ozvláštnené jedlými kvetmi, zaujímavosti zo sveta tekvíc  -špagetové tekvice, zeleninové a ovocné šťavy – z cvikly, mrkvy a jabĺk. Teplé bylinkové čaje zahriali návštevníkov v tento jesenný sychravý deň. K zdravému životnému štýlu patrí  aj pohyb – žiaci mali za úlohu absolvovať vyznačenú prekážkovú dráhu a za odmenu dostali jabĺčko zo školského sadu. Tvorivosť a fantáziu  rozvíjali pri výrobe veselého „zdravého šarkana“ a po exkurzii v bylinkovej lekárni aj nakreslili obrázok obľúbenej zeleniny či ovocia.

      Ďakujeme všetkým za návštevu a tešíme sa na stretnutie v apríli pri príležitosti Dňa Zeme.

         

     • ECO projekt Veselí nad Lužnicí

     • Mladí záhradníci súčasťou  medzinárodného Eco – expert projektu

      Študenti Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch sa zúčastnili v dňoch od 29. mája – 3. júna medzinárodného Eco-expert projektu v Českej republike. Tento rok prebiehal už 18. ročník tohto projektu. Študenti pracovali v medzinárodných tímoch, ktoré  pozostávali zo študentov z Rakúska, Poľska, Maďarska a z Českej republiky.

      Tento rok bola hostiteľom SOŠ ekologická a potravinárska vo Veselí nad Lužnicou. Jednotlivé tímy plnili rôzne úlohy. Tímy pracovali v oblasti nutričných hodnôt potravín a senzorických rozborov mliečnych a iných výrobkov, ale aj v oblasti fotovoltaiky, či spoznávali chránené územia rašeliny a špeciálne mokraďové ekosystémy, ktoré daná lokalita južných Čiech  ponúka.

      Nakoľko celý projekt prebiehal v anglickom jazyku, študenti si overili svoje jazykové zručnosti a  nadviazali aj množstvo priateľstiev. Myslím si, že účasť v takomto projekte je veľmi motivujúca a preverí nielen ich jazykové, ale aj študijné vedomosti.

     • FLÓRA CUP 2016

     • Na výstave Flora Bratislava sa vo štvrtok uskutočnil 21. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov Flóra CUP. Naše študenti získali výborné umiestnenie. Klaudia Martinková 2. miesto, Kristína Topočanská 3. miesto, Peter Morvay 5. miesto a Pavla Hajdoniová 8. miesto v kategórii junior. Blahoželáme

      .