• Nový študijný odbor - záhradný dizajn

     • Škola v školskom roku 2017/2018 otvára experimentálne overovanie nového študiného odboru záhradný dizajn.

      Odbor zameraný na humanizáciu kultúrneho, spoločenského a pracovného prostredia  prostredníctvom floristických kompozícií, záhradných úprav, záhradného dizajnu a  ozdravovania prostredia.

       - talentová skúška z kreslenia

       

     • Deň vedy a techniky v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý  je každoročne organizovaný MŠ vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SRNárodným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pripravila SOŠ záhradnícka v Piešťanoch Deň vedy a techniky.

      Cieľom akcie je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín a informovať verejnosť o aktivitách študentov.

      Učitelia s študenti oboznámili s aktivitami školy za posledné obdobie. Študenti sa dozvedeli o  prebiehajúcich enviro projektoch,  ako je Zelená škola, Záhrada, ktorá učí. Tiež sa dozvedeli informácie o rozbiehajúcom novom projekte Jedlá zmena. Študentky – členky kolégia Zelenej školy oboznámili s prebiehajúcim auditom k projektu a následným vypracovaním environmentálneho akčného plánu. 

      Študenti IV. ročníka informovali o účasti na medzinárodnej súťaži Die Junggartner v Belgicku 2016 a študenti II. ročníka informovali o medzinárodnom projekte  Eco- expert Veselí nad Lužnicí v Českej republike.

      V príjemnej atmosfére sa študenti nižších ročníkov dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a dúfame, že sa v budúcnosti aj oni zapoja do podobných aktivít, ktoré im prinesú nielen nové priateľstvá, ale sa zdokonalia aj v cudzom jazyku.

       

     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne pozývame žiakov 8. a 9. ročníka a ich rodičov na Deň otvorených dverí  8. decembra 2016 od 9. 00 do 13.00. Pripravili sme pre Vás ukážky vzdelávania v ponúkaných odboroch, prehliadku školy a skleníkov. 

      Záujemci o štúdium môžu prísť aj v inom termíne po telefonickom dohovore.

      Tešíme sa na Vás.

     • Úspech v Trenčíne

     • 21.- 22. októbra 2016 sa  v Trenčíne konalo podujatie  JAHRADA -  jesenná výstava pestovateľských úspechov  záhradkárov a profesionálnych pestovateľov. JAHRADA je výstava organizovaná Slovenským zväzom záhradkárov a Ovocinárskou úniou Slovenska. Súťaž prebieha v rozličných kategóriách. Naša škola v súťaží v kategórií Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia - Mladí ovocinári už po 7. krát získala prvé miesto.

             

     • Deň Trnavského samosprávneho kraja na SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • Pri príležitosti dňa TTSK zorganizovala SOŠ záhradnícka už  7. ročník  dňa otvorených dverí zameraných na zdravú výživu. Ponúkli sme produkty dopestované v školskej záhrade - zdravé zeleninové šaláty ozvláštnené jedlými kvetmi, zaujímavosti zo sveta tekvíc  -špagetové tekvice, zeleninové a ovocné šťavy – z cvikly, mrkvy a jabĺk. Teplé bylinkové čaje zahriali návštevníkov v tento jesenný sychravý deň. K zdravému životnému štýlu patrí  aj pohyb – žiaci mali za úlohu absolvovať vyznačenú prekážkovú dráhu a za odmenu dostali jabĺčko zo školského sadu. Tvorivosť a fantáziu  rozvíjali pri výrobe veselého „zdravého šarkana“ a po exkurzii v bylinkovej lekárni aj nakreslili obrázok obľúbenej zeleniny či ovocia.

      Ďakujeme všetkým za návštevu a tešíme sa na stretnutie v apríli pri príležitosti Dňa Zeme.

         

     • ECO projekt Veselí nad Lužnicí

     • Mladí záhradníci súčasťou  medzinárodného Eco – expert projektu

      Študenti Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch sa zúčastnili v dňoch od 29. mája – 3. júna medzinárodného Eco-expert projektu v Českej republike. Tento rok prebiehal už 18. ročník tohto projektu. Študenti pracovali v medzinárodných tímoch, ktoré  pozostávali zo študentov z Rakúska, Poľska, Maďarska a z Českej republiky.

      Tento rok bola hostiteľom SOŠ ekologická a potravinárska vo Veselí nad Lužnicou. Jednotlivé tímy plnili rôzne úlohy. Tímy pracovali v oblasti nutričných hodnôt potravín a senzorických rozborov mliečnych a iných výrobkov, ale aj v oblasti fotovoltaiky, či spoznávali chránené územia rašeliny a špeciálne mokraďové ekosystémy, ktoré daná lokalita južných Čiech  ponúka.

      Nakoľko celý projekt prebiehal v anglickom jazyku, študenti si overili svoje jazykové zručnosti a  nadviazali aj množstvo priateľstiev. Myslím si, že účasť v takomto projekte je veľmi motivujúca a preverí nielen ich jazykové, ale aj študijné vedomosti.

     • FLÓRA CUP 2016

     • Na výstave Flora Bratislava sa vo štvrtok uskutočnil 21. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov Flóra CUP. Naše študenti získali výborné umiestnenie. Klaudia Martinková 2. miesto, Kristína Topočanská 3. miesto, Peter Morvay 5. miesto a Pavla Hajdoniová 8. miesto v kategórii junior. Blahoželáme

      .                     

     • Podporme remeslá

     • V piatok 29. apríla 2016 sa na výstavisku Trenčín konal Deň podpory remesiel . Naši žiaci sa zúčastnili súťažnej prezentácie v kategórii Florista, kde Peter Morvay získal  cenu za 1. miesto. Podujatie svojou návštevou podporil aj minister školstva. Viac na www.podpormeremesla.sk 

        

     • FLÓRA Bratislava 2016

     • V Bratislave sa od štvrtka 28. apríla do nedele 1. mája konala výstava FLORA Bratislava. Naša škola už tradične pripravila expozíciu,  tento rok na tému RECYKLÁCIA. Za expozíciu, ktorú vytvorili žiaci prvého ročníka pod vedením Ing. Rybovej sme získali  Čestnú cenu Ministerstva školstva.  

          

      cestna_cena_MSVaVSR.PDF