• VICTORIA REGIA 2015

     • SOŠ záhradnícka vyhlasuje 22. národnú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA 2015.

      Propozície v záložke VICTORIA REGIA. 

     • 2.kolo prijímacích pohovorov

     • SOŠ záhradnícka vyhlasuje 2.kolo prijímacích pohovorov 16. júna 2015.

       Prídte k nám, určite nebudete ľutovať. Práca záhradníka je rôznorodá, tvorivá, zaujímavá a naplňujúca.

     • Jar klope na dvere

     • Pozývame Vás na návštevu skleníka plného kvetín - letničiek i tvaliek na záhony aj do nádob. Dopestovali sme široký sortiment zeleninových priesad. Otváracia doba pondelok až piatok od 8.00 do 13.00 hod.

        

     • Deň Zeme a Zelených škôl

     • Srdečne Vás pozývame 22. apríla 2015 na Deň Zeme a Zelených škôl v našej škole a botanickej záhrade. Pripravili sme pre Vás bohatý program, eko- hry, poznávanie i zábavu. 

      Začíname 8.30 a program je pripravený do 12.00.

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • V tomto školskom roku sme pripravili so študentami práce do odborov: Biológia,  Životné prostredie, Pôdohospodárstvo a Voľný čas

      Odbor Biológia : Simona Husárová - Pestovanie a využitie byliniek
      Odbor Životné prostredie: Kristínka Sedláková a Janka Mária Hanzelová - Záhrada, ktorá učí
      Odbor Pôdohospodárstvo: Ondrej Kožík - Pestovanie rastlín v hydropónii a Roman Zbiták - Pestovanie bazalky
      Odbor Voľný čas : Aďka Bednarovská a jej práca o Pestovaní viniča
      Krajské kolo prebehlo 27. marca 2015 v Dunajskej Strede. V ťažkej konkurencii sme získali niekoľko výborných umiestnení !!!!
       V odbore Životné prostredie sme získali 2. miesto
       V odbore Biológia získala Simona Husárová 1. miesto
       V odbore Pôdohospodárstvo získal Ondrej Kožík  1. miesto  a Roman Zbiták  3. miesto ! 
               Gratulujeme !!!
      Postupujeme na celoslovenské  kolo SOČ  !

     • Gesto pre mesto

     • Opäť ako každý rok sme sa zapojili do jarného upratovania, ktoré organizuje mesto Piešťany. Vyzbierali sme 30 vriec rôzneho odpadu okolo hlavnej cesty Bratislavská v Piešťanoch. 

     • Klasici v komikse 2015

     • Vyhlasujeme 6. ročník súťaže Klasici v komikse 2015, autor Jozef Gregor Tajovský.

      propozície v záložke Klasici v komikse.

     • Deň otvorených dverí

     • V SOŠ záhradníckej v Piešťanoch čakali na návštevníkov tvorivé dielne, živý betlehem a vianočná atmosféra.

      V priestoroch SOŠ záhradníckej v Piešťanoch vítali 4. decembra návštevníkov netradične, ale veľmi pekne, vyzdobené priestory vestibulu. Každá trieda ozdobila stromček niečím iným – jeden zdobili veľké slamené vlastnoručne vyrobené  srdcia a ruže, druhý origamy, ďalší biele a ružové motýliky... Pomedzi skupinky stromčekov vystavovali aranžmány, ktoré vytvorili žiaci na vyučovaní, v internáte alebo počas prezentácie školy. 

      Malých i veľkých pri príchode ponúkli koláčikom a čajom, potom ich druháci sprevádzali po triedach, kde si mohli vlastnoručne zhotoviť adventný kalendár, pozrieť výstavu betlehemov, ozdobiť svietnik, zahrať sa interaktívnu hru, ochutnať jablko. 

      Živý betlehem, ktorý pripravili štvrtáci, nadchol malých návštevníkov natoľko, že druháci zo ZŠ M. R. Štefánika začali spievať koledy a spolu s ďalšou triedou, ktorá si výstavu pozerala, zaspievali jednu z najkrajších vianočných piesní - Tichú noc. 

      Deviataci zo ZŠ F.E. Scherera pri prehliadke výstavy Klasici v komikse zarecitovali baladu. Vianočné svietniky si okrem individuálnych návštevníkov prišli spraviť tri triedy žiakov;  siedmaci z Krajného využili túto ponuku v rámci nového vyučovacieho  predmetu - svet práce. Tvorivé dielne pre žiakov prvého stupňa boli zamerané na plodiny, ktoré nemôžu chýbať na štedrovečernom stole alebo na vianočné tradície. 

      Starším žiakom ukázali i odborné učebne (učebňu viazania a aranžovania kvetov, sadovníckej tvorby, ovocinárstva) a v prezentácii o škole ich informovali o možnostiach a podmienkach štúdia; o študijných odboroch záhradnícka výroba a služby, lesníctvo - krajinná ekológia, životné prostredie; o mimoškolskej činnosti SOŠ záhradníckej v Piešťanoch.

      Interaktívna hra o Vianociach zaujala nielen kolektívy, ale zapojili sa i individuálni návštevníci Dňa otvorených dverí. Dozvedeli sa z nej, kto v ktorej krajine EÚ nosí darčeky, kde je to škriatok Tomten, kde čarodejnica Befana, kde Dedo Koleda a ďalší,  aké sú v nej vianočné zvyky a ako sa v jazyku danej krajiny povie Veselé Vianoce! 

       

     • JUVYR 2014 Bratislava

     • V dňoch 25.-26. novembra 2014 sa v Bratislave uskutočnil JUVYR 2014. naša škola sa zúčastnila predstavením prác žiakov v stánku, pri ktorom súťažili žiaci základných škôl v súťažiach  Škola mojej profesie - aranžovanie vianočná prízdoba venčeka na dvere.

      Žiaci 4. A triedy vytvorili cvičnú firmu FLOGARD a predstavili ju na súťaži cvičných firiem.

                        

     • Rekvalifikačné kurzy

     • Škola ponúka rekvalifikačné kurzy

      Floristika - viazanie a aranžovanie kvetín       Rozsah vzdelávania  - 150 h  

      Sadovník - zakladanie a údržba zelene            Rozsah vzdelávania -   150 h  

      Záhradník - škôlkar                                                 Rozsah vzdelávania -   150 h  

      Pestovateľ liečivých rastlín                                 Rozsah vzdelávania -      90 h  

      Pestovateľ bioproduktov                                      Rozsah vzdelávania -   130 h  

      Ovocinár a vinohradník                                          Rozsah vzdelávania -   130 h  

      Kurzy otvárame v jesennom a jarnom období. Minimálny počet účastníkov 5.

      Cena kurzu podľa rozsahu od 250,00 €

      Viac v záložke rekvalifikačné kurzy.

      Prihlaska_na_rekvalifikacny_kurz.docx

       

       

     • JAHRADA 2014 - Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia

     • 24.-25.10.2014 sa na výstavisku Trenčín uskutočnila výstava JAHRADA 2014 -

      Vyhlasovateľom súťaže Jablko roka 2014 je Ovocinárska únia Slovenska. V kategórii Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia sme získali 1. miesto s kompozíciou JABLKOVÝ WESTERN. 

             viac vo fotogalérii.

      Ovocinárska únia Slovenskej republiky
      13. ROČNÍK SLOVENSKEJ SÚŤAŽE
      „JABLKO ROKA 2014“
      „Z DOMÁCEJ PRODUKCIE SLOVENSKÝCH PESTOVATEĽOV“


      Kategória Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia

      1. miesto     Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
      2. miesto     DANUBIUS FRUCT, s.r.o. Dunajská Lužná
      3. miesto     Emilove Sady - OVD Dvory nad Žitavou

      Ocenenie:  PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 
      Ocenenie:    Poľnohospodárske družstvo Čachtice
      Ocenenie:  POMI, s.r.o. Látkovce
      Ocenenie:  FRUCTOP, s.r.o. Ostratice
      Ocenenie:  BIOPLANT, s.r.o. Ostratice

       

       

       

     • Lipová ratolesť 2014 - získali sme 3. miesto v súťaží mladých záhradníkov v ČR

     • Závěr soutěže mladých zahradníků připomínal rokenrol

      Jakoby koncert Rock & Roll Bandu Marcela Woodmana v ostravském klubu GARAGE ze středečního večera ještě neskončil. Tak si mohli poslední den soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest 2014 v Ostravě připadat její účastníci. Do dokončovacích prací, které svým tempem připomínali rokenrol, se zapojili všichni: kromě soutěžících i učitelé, organizátoři a dokonce i někteří návštěvníci. Díky neutuchajícímu úsilí nejen soutěžících se podařilo za tři dny v parčíku za Mephacenterm v Ostravě – Porubě vytvořit odpočinkové plochy s dřevěnými vyvýšenými záhony s trvalkami, vysázet stromy, které na jaře rozkvetou a položit kobercový trávník.

      Zadání, které pro jedenáct družstev ze středních zahradnických škol z celé České republiky a jedno ze Slovenska připravilo město Ostrava a Svaz zakládání a údržby zeleně, bylo tentokrát opravdu extrémně náročné. Každé soutěžící družstvo mělo za úkol zrealizovat podle připravené projektové dokumentace soutěžní plochu o rozloze 48 m². Projekt soutěžních segmentů zpracovala Ing. Ilona Vybíralová.

      Obtížnost soutěže umocnil déšť, který skrápěl parčík nejen před soutěží, ale pozlobil soutěžící i první den. Bláto se lepilo na nářadí i na boty. Z běžných činností, jako je vykopání jámy pro strom či vytvoření lože pod dlažbu, se staly galeje. Prubířským kamenem pro všechny soutěžící se stalo sestavení vyvýšeného záhonu z předem připravených a očíslovaných dubových hranolů. Soutěžící museli pracovat tak, aby na sebe hranoly v jednotlivých segmentech navazovaly, což kladlo velké nároky především na přesnost i na vzájemnou komunikaci. Plošné a výškové zaměřování, vytyčování a skládání dřevěných lemů zabralo celý první den i polovinu druhého dne. Počasí se naštěstí umoudřilo a dokonce vysvitlo i sluníčko, i když bláta se soutěžící nezbavili. Druhý den přišla na řadu příprava lože pod dlažby, osazování plastového obrubníku a výsadby stromů a trvalek. Ze zdánlivého chaosu se začala krystalizovat budoucí podoba parčíku.

      Šestičlenná odborná porota složená ze zástupců Svazu zakládání a údržby zeleně – majitelů zahradnických firem: Jan Kuchař, Bc. David Mičan, Ing. Tomáš Gabriel, Ing. Libor Vavřík a zástupců investora: Ing. Klára Svobodníková a paní Renata Hovjacká bedlivě dohlížela na postup a kvalitu prováděných prací. I když byli porotci přísní, zároveň velice oceňovali, jak se mladí zahradníci rvou se složitým zadáním a nepříznivými podmínkami.

      Třetí den soutěže se proměnil v happening. Soutěžící, organizátoři i pedagogický doprovod věděli, že je otázkou profesionální cti, aby se soutěžní plochy dokončily. Na ploše se pohybovaly dva nakladače, půdní frézy, do práce se zapojili i učitelé a učitelky. Hlavní bylo položit trávníkové koberce, vysázet všechny rostliny a vydláždit betonový chodník. Žulovou dlažbu z kostek, které bylo v každém soutěžním segmentu 9 m², se ne všude podařilo zvládnout. Ale to bylo v celkovém výsledku nepodstatné. Vždyť i okolní plochy bylo potřeba po soutěži upravit, takže dlažby dodělaly v rámci dokončovacích prací. Až se osadí lavičky, vznikne za Mephacentrem nový prostor pro odpočinek obyvatel Ostravy.

      Výsledky soutěže:

      1. místo SŠ technická a zahradnická Litomyšl,
      soutěžní tým ve složení: Jana Andresová, Kamila Cupalová, Antonín Bohuněk, Pavel Lomič
      2. místo SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice, 
      soutěžní tým ve složení: Antonín Papež, Tereza Plánská, Libuše Keprová, Ondřej Krůl
      3. místo SOŠ záhradnícka Piešťany, 
      soutěžní tým ve složení: Jana Mária Hanzelová, Ondrej Kožík, Simon Snopek, Samuel Púš

      FOTOGALERIE