• Podporme remeslá

     • V piatok 29. apríla 2016 sa na výstavisku Trenčín konal Deň podpory remesiel . Naši žiaci sa zúčastnili súťažnej prezentácie v kategórii Florista, kde Peter Morvay získal  cenu za 1. miesto. Podujatie svojou návštevou podporil aj minister školstva. Viac na www.podpormeremesla.sk 

        

     • FLÓRA Bratislava 2016

     • V Bratislave sa od štvrtka 28. apríla do nedele 1. mája konala výstava FLORA Bratislava. Naša škola už tradične pripravila expozíciu,  tento rok na tému RECYKLÁCIA. Za expozíciu, ktorú vytvorili žiaci prvého ročníka pod vedením Ing. Rybovej sme získali  Čestnú cenu Ministerstva školstva.  

          

      cestna_cena_MSVaVSR.PDF

    • Stredoškolská odborná činnosť 2016
     • Stredoškolská odborná činnosť 2016

     • V školskom roku 2015/ 2016 sme riešili dve zaujímavé práce v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti pod vedením Ing. Ivety Jakubcovej.

      V odbore Životné prostredie sme riešili prácu o strešných záhradách -  riešiteľ Erik Poništ. V odbore Pôdohospodárstvo sme riešili prácu o pestovaní menej známej energetickej plodine - Side obojpohlavnej -riešiteľka Anna Mária Vaňová.

      8. apríla 2016 sa konalo krajské kolo SOČ v Trnave. Obe práce obsadili vo svojich odboroch vynikajúce druhé miestoa preto postupujú na Celoslovenské kolo SOČ do Bratislavy. 

      Riešiteľom gratulujeme a prajeme úspešnú obhajobu na Celoslovenskom kole SOČ.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Strom okom objektívu

     • BIOMASA, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec vyhlásilo fotografickú súťaž pre školy zapojené do projektu SMAPUDE LIFE.

      V konkurencii umeleckých škôl získal žiak Patrik Mošon  1. miesto.

     • Úspešný deň aranžérov na súťaži Malinovský Valentín

     • 11. februára 2016 sa uskutočnila súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov Malinovský Valentín 2016.

      Žiačky školy pod vedením Ing. Marty Rybovej získali výborné umiestnenie.

      Klaudia Martinková - 2. miesto v celkovom poradí - 3. miesto Kytica z lásky, 3. miesto Kvetinový venček , 5.miesto Šperk na šaty v tvare srdca

      Pavla Hajdoniová 3. miesto Šperk na šaty v tvare srdca

      Kristína Topolčanská  4. miesto Kytica z lásky, 2.miesto Šperk na šaty v tvare srdca

      Súťažilo 32 súťažiacich z odborných škôl zo Slovenska a Maďarska.

     • Stravovací účet

     • Od 1. februára 2016 je potrebné pri platbách za stravu uvádzať účet v tvare  SK44 8180 0000 0070 0049 5885

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     •  

      Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania

      V dnešnej pretechnizovanej dobe je úžasné primäť žiakov opäť siahnuť po knihách. Aj preto sme sa 26. októbra 2015 opäť zapojili do 11. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý organizuje Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice. Téma tohto ročníka bola Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.  Viac ...Medzinar._den_sk._kniznic.docx          

     • JAHRADA 2015

     • V dňoch 23. a 24. októbra 2015 sa konal na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne 6. ročník výstavy JAHRADA zameranej na ovocie a potreby pre záhradkárov a farmárskych produktov. Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany sa opäť umiestnila v kategórii „Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia – mladí ovocinári“ bohatou expozíciou v umeleckom prevedení na 1. mieste. Celú kompozíciu pripravovali žiaci I. a III. ročníka pod vedením stredoškolských učiteľov Ing. Marty Rybovej a Ing. Hyacinty Michálkovej. Vystava_ JAHRADA_2015_-_clanok.docx

            

     • Deň otvorených dverí a Burza práce

     •            

      „Burza práce a informácií“ pre žiakov základných škôl, stredných škôl a ich  rodičov, uchádzačov  o zamestnanie a zamestnávateľov v našej škole.

      Priestory SOŠ záhradníckej v Piešťanoch využil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a spolu so školou a CPPPaP zorganizovali 22.októbra 2015 „Burzu práce a informácií“ pre žiakov základných škôl, stredných škôl a ich  rodičov, uchádzačov  o zamestnanie a zamestnávateľov. Prezentovalo sa na nej 20 stredných škôl z blízkeho okolia, 13 zamestnávatelia ponúkali voľné pracovné miesta a ÚPSVaR  i CPPPaP, ktorí  poskytovali žiakom i záujemcom o zamestnanie poradenstvo.

      SOŠ záhradnícka Piešťany mala pre návštevníkov pripravené ukážky aranžovania i ukážky prác žiakov na odborných predmetoch a prezentáciu o škole.

      V 1.A žiaci pod vedením Ing. Rybovej robili kríže, vence a iné aranžmány k Pamiatke zosnulých. V ďalšej triede  Ing. Jakubcová informovala o aktivitách, zameraní, študijných odboroch, Zelenej škole, Victorii Regii, Klasikoch v komikse a krúžkovej činnosti SOŠ záhradníckej.  Záujemcov, celé triedy deviatakov, zobrali žiaci SOŠ záhradníckej i do školského ovocného sadu, skleníkov a botanickej záhrady.

     • Záhradníci v AUPARKU

     • Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany opäť zaujala širokú verejnosť nádherným propagačným podujatím z portfólia činnosti školy. V dňoch 9. a 10. októbra 2015 mali možnosť ľudia nachádzajúci sa v priestoroch obchodného domu Aupark v Piešťanoch degustovať vzorky jabĺk vrátane odrôd Gala, Golden Delicious, Rubinola, Topaz i Melodie, ktoré dopestovali žiaci v pomologickom sade školy. Pomologický sad s viac ako 60 odrodami jabĺk, 12 odrodami hrušiek, ale aj odrodami sliviek, čerešní a iných ovocných druhov slúži pre vyučovanie žiakov.  V Auparku pod vedením skúsených pedagógov sa ponúkala pri maximálnej hygiene jablková šťava a chutné koláče z jabĺk. Podujatie ukázalo veľký záujem verejnosti o problematiku pestovania jabloní na regionálnej úrovni i celého Slovenska. Hosťami stánku Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany boli všetky vekové skupiny ľudí vrátane detí i zahraničných návštevníkov mesta Piešťany.

      Ing. H. Michálková

            

    • Slávnostná certifikácia Zelených škôl
     • Slávnostná certifikácia Zelených škôl

     • V dňoch 8 - 9. októbra 2015 si všetci členovia Zelených škôl na Slovensku prebrali Certifikáty a zástavy Zelených škôl na slávnostnej certifikácii. Tento rok sme sa zišli v priestoroch obnovenej piešťanskej elektrárne. Prítomný bol aj Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, ktorého privítala, ako aj celýn programom viedla Mirka Piláriková.

      Program bol veľmi bohatý. Už vo štvrtok sa členovia kolégií zúčastnili spolu so svojimi učiteľkami zaujímavých workshopov. V piatok sme sa opäť stretli a počas programu sme si zaspievali a poniektorí aj zatancovali pri našej novej modernej hymne! 

      Všetci sme si s hrdosťou prebrali Certifikáty a zástavy Zelenej školy. Certifácie sa zúčastnili Ing. Iveta Jakubcová - ako koordinátorka projektu a členky nového kolégia Katka Cisáriková a Alžbetka Horanová.


      Viac tu: http://enviro3.webnode.sk/news/slavnostna-certifikacia-zelenych-skol/


       

     • Deň samosprávneho kraja 2015

     • 1.október 2015 je Dňom Trnavského samosprávneho kraja.

      Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí na SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. od 9.00 do 12.00. Môžete si pozrieť vynovené priestory školy, ochutnať ovocnú štavu a zdravé ovocie zo školskej záhrady. Zároveň sme pripravili ukážky pestovania jabloní, prezentáciu odrôd v pomologickom sade a priehliadku zbierkového a produkčného skleníka.

      Od pondelka prebieha predaj ovocia v stanku pred vstupom do školy.