• Medzinárodný deň školských knižníc

     •  

      Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania

      V dnešnej pretechnizovanej dobe je úžasné primäť žiakov opäť siahnuť po knihách. Aj preto sme sa 26. októbra 2015 opäť zapojili do 11. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý organizuje Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice. Téma tohto ročníka bola Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.  Viac ...Medzinar._den_sk._kniznic.docx          

     • JAHRADA 2015

     • V dňoch 23. a 24. októbra 2015 sa konal na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne 6. ročník výstavy JAHRADA zameranej na ovocie a potreby pre záhradkárov a farmárskych produktov. Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany sa opäť umiestnila v kategórii „Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia – mladí ovocinári“ bohatou expozíciou v umeleckom prevedení na 1. mieste. Celú kompozíciu pripravovali žiaci I. a III. ročníka pod vedením stredoškolských učiteľov Ing. Marty Rybovej a Ing. Hyacinty Michálkovej. Vystava_ JAHRADA_2015_-_clanok.docx

            

     • Deň otvorených dverí a Burza práce

     •            

      „Burza práce a informácií“ pre žiakov základných škôl, stredných škôl a ich  rodičov, uchádzačov  o zamestnanie a zamestnávateľov v našej škole.

      Priestory SOŠ záhradníckej v Piešťanoch využil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a spolu so školou a CPPPaP zorganizovali 22.októbra 2015 „Burzu práce a informácií“ pre žiakov základných škôl, stredných škôl a ich  rodičov, uchádzačov  o zamestnanie a zamestnávateľov. Prezentovalo sa na nej 20 stredných škôl z blízkeho okolia, 13 zamestnávatelia ponúkali voľné pracovné miesta a ÚPSVaR  i CPPPaP, ktorí  poskytovali žiakom i záujemcom o zamestnanie poradenstvo.

      SOŠ záhradnícka Piešťany mala pre návštevníkov pripravené ukážky aranžovania i ukážky prác žiakov na odborných predmetoch a prezentáciu o škole.

      V 1.A žiaci pod vedením Ing. Rybovej robili kríže, vence a iné aranžmány k Pamiatke zosnulých. V ďalšej triede  Ing. Jakubcová informovala o aktivitách, zameraní, študijných odboroch, Zelenej škole, Victorii Regii, Klasikoch v komikse a krúžkovej činnosti SOŠ záhradníckej.  Záujemcov, celé triedy deviatakov, zobrali žiaci SOŠ záhradníckej i do školského ovocného sadu, skleníkov a botanickej záhrady.

     • Záhradníci v AUPARKU

     • Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany opäť zaujala širokú verejnosť nádherným propagačným podujatím z portfólia činnosti školy. V dňoch 9. a 10. októbra 2015 mali možnosť ľudia nachádzajúci sa v priestoroch obchodného domu Aupark v Piešťanoch degustovať vzorky jabĺk vrátane odrôd Gala, Golden Delicious, Rubinola, Topaz i Melodie, ktoré dopestovali žiaci v pomologickom sade školy. Pomologický sad s viac ako 60 odrodami jabĺk, 12 odrodami hrušiek, ale aj odrodami sliviek, čerešní a iných ovocných druhov slúži pre vyučovanie žiakov.  V Auparku pod vedením skúsených pedagógov sa ponúkala pri maximálnej hygiene jablková šťava a chutné koláče z jabĺk. Podujatie ukázalo veľký záujem verejnosti o problematiku pestovania jabloní na regionálnej úrovni i celého Slovenska. Hosťami stánku Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany boli všetky vekové skupiny ľudí vrátane detí i zahraničných návštevníkov mesta Piešťany.

      Ing. H. Michálková

            

    • Slávnostná certifikácia Zelených škôl
     • Slávnostná certifikácia Zelených škôl

     • V dňoch 8 - 9. októbra 2015 si všetci členovia Zelených škôl na Slovensku prebrali Certifikáty a zástavy Zelených škôl na slávnostnej certifikácii. Tento rok sme sa zišli v priestoroch obnovenej piešťanskej elektrárne. Prítomný bol aj Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, ktorého privítala, ako aj celýn programom viedla Mirka Piláriková.

      Program bol veľmi bohatý. Už vo štvrtok sa členovia kolégií zúčastnili spolu so svojimi učiteľkami zaujímavých workshopov. V piatok sme sa opäť stretli a počas programu sme si zaspievali a poniektorí aj zatancovali pri našej novej modernej hymne! 

      Všetci sme si s hrdosťou prebrali Certifikáty a zástavy Zelenej školy. Certifácie sa zúčastnili Ing. Iveta Jakubcová - ako koordinátorka projektu a členky nového kolégia Katka Cisáriková a Alžbetka Horanová.


      Viac tu: http://enviro3.webnode.sk/news/slavnostna-certifikacia-zelenych-skol/


       

     • Deň samosprávneho kraja 2015

     • 1.október 2015 je Dňom Trnavského samosprávneho kraja.

      Srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí na SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. od 9.00 do 12.00. Môžete si pozrieť vynovené priestory školy, ochutnať ovocnú štavu a zdravé ovocie zo školskej záhrady. Zároveň sme pripravili ukážky pestovania jabloní, prezentáciu odrôd v pomologickom sade a priehliadku zbierkového a produkčného skleníka.

      Od pondelka prebieha predaj ovocia v stanku pred vstupom do školy.

       

     • Upozornenie pre stravníkov

     •                                                        Oznam

      oznamujeme stravníkom a rodičom, že na stránke Strednej odbornej školy  záhradníckej pod záložkou

      Jedálny lístok – nový ,   si môžu stravníci a rodičia skontrolovať   objednávky, výdaj, platby za stravu.

      Prihlásenie je :       užívateľ aj heslo  - priezvisko a meno spolu,/ bez diakritiky/

     • Výsledková listina VR 2015

     • V záložke VICTORIA REGIA nájdete výsledkovú listinu - profesionáli, záhradnícke školy, základné školy.

      Víťazom blahoželáme!!!!!!!!!!!!!!!

     • VICTORIA REGIA 2015

     • V stredu 16. septembra 2015 privítame v súťaži VICTORIA REGIA 2015 žiakov základných škôl, záhradníckych škôl a profesionálov.

      Do súťaže sa prihlásili 25 žiakov základných škôl, 15 žiakov záhradníckych škôl zo Slovenska a Českej republiky, 12 profesionálov rovnako z oboch republík. Podujatie podporia prinesenou kyticou 20 súťažiaci.

      Porota je zložená z odborníkov profesonálov floristov

      Technická komisia: Milota Murčová, Ján Komzák

      Estetická komisia: panie Palčíková, Kuťková, Bittnerová, Vargová a páni Hruška, Dobrovolný, Baffi, Šebest, Hrivnák , Haut

      Tešíme sa na stretnutie v Piešťanoch a pozývame na výstavu súťažných prác Majstrovstiev Slovenska vo floristika a v sobotu na kvetinové korzo, ktoré pojde z SLK a.s Piešťany cez mesto Piešťany k hudobnému pavilónu.

     • Stravovanie v školskej jedálni.

     • STRAVA JE PRIPRAVOVANÁ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÝCH ZÁSAD PRI ZOSTAVOVANÍ JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA.

      VYDÁVANÉ PORCIE SÚ ZHODNÉ S HMOTNOSŤOU UVEDENOU NA JEDÁLNOM LÍSTKU A ZODPOVEDAJÚCOU MSN PRE KATEGÓRIU D  /15-19 roční žiaci, zamestnanci škôl a iné fyz.osoby/

     • Upozornenie na platby

     • Za stravu stravník platí  trvalým príkazom na účet 7000495885/8180, var,symbol 101, zadaný k 10. v mesiaci

      len obedy : 30,-€

      celodenná strava 63,-€

      ŽIaci ubytovaní v školskom internáte platia trvalým príkazom na účet 7000495834/8180  sumu 20,-€ zadaný k 10. v mesiaci

      Pri trvalých príkazoch uvádzajte v poznámke meno a priezvisko žiaka.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • V stredu 2. septembra 2015 sme na našej škole slávnostne otvorili nový školský rok 2015/2016.

      Čaká nás veľa úloh a  podujatí, ale hlavne nových vedomostí a zručností. 

      Želám všetkým žiakom, pedagogickým aj nepegagogickým zamestnancom veľa úspechov.

     • VICTORIA REGIA 2015

     • SOŠ záhradnícka vyhlasuje 22. národnú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA 2015.

      Propozície v záložke VICTORIA REGIA. 

     • 2.kolo prijímacích pohovorov

     • SOŠ záhradnícka vyhlasuje 2.kolo prijímacích pohovorov 16. júna 2015.

       Prídte k nám, určite nebudete ľutovať. Práca záhradníka je rôznorodá, tvorivá, zaujímavá a naplňujúca.

     • Jar klope na dvere

     • Pozývame Vás na návštevu skleníka plného kvetín - letničiek i tvaliek na záhony aj do nádob. Dopestovali sme široký sortiment zeleninových priesad. Otváracia doba pondelok až piatok od 8.00 do 13.00 hod.

        

     • Deň Zeme a Zelených škôl

     • Srdečne Vás pozývame 22. apríla 2015 na Deň Zeme a Zelených škôl v našej škole a botanickej záhrade. Pripravili sme pre Vás bohatý program, eko- hry, poznávanie i zábavu. 

      Začíname 8.30 a program je pripravený do 12.00.

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • V tomto školskom roku sme pripravili so študentami práce do odborov: Biológia,  Životné prostredie, Pôdohospodárstvo a Voľný čas

      Odbor Biológia : Simona Husárová - Pestovanie a využitie byliniek
      Odbor Životné prostredie: Kristínka Sedláková a Janka Mária Hanzelová - Záhrada, ktorá učí
      Odbor Pôdohospodárstvo: Ondrej Kožík - Pestovanie rastlín v hydropónii a Roman Zbiták - Pestovanie bazalky
      Odbor Voľný čas : Aďka Bednarovská a jej práca o Pestovaní viniča
      Krajské kolo prebehlo 27. marca 2015 v Dunajskej Strede. V ťažkej konkurencii sme získali niekoľko výborných umiestnení !!!!
       V odbore Životné prostredie sme získali 2. miesto
       V odbore Biológia získala Simona Husárová 1. miesto
       V odbore Pôdohospodárstvo získal Ondrej Kožík  1. miesto  a Roman Zbiták  3. miesto ! 
               Gratulujeme !!!
      Postupujeme na celoslovenské  kolo SOČ  !