• Deň Zeme – 22. apríl 2021

     • Aj počas pandémie a zavretia škôl učitelia a žiaci stále pracujú. Nielenže sme počas posledných mesiacov pripravili nový Environmentálny akčný plán na tému Voda, ale sme vypracovali aj nový Ekokódex na nasledujúce 2 roky. Graficky sa na návrhu podieľali žiaci Kristínka Páleníková a Marek Vavrúš s I. AD.

      Rozhodli sme osláviť aj taký sviatok ako je Deň Zeme dištančnou formou.

      Koordinátorka projektu Ing. Jakubcová zvolila formu rovesníckeho vzdelávania cez MS TEAMS. Pripojilo sa 19 žiakov I. ročníka a prizvaní hostia.

      Program:

      1. Čo je Deň Zeme a odkedy sa oslavuje?
      2. Naša škola ako Zelená škola – čo to pre nás znamená?
      3. Čo je projekt Elektroodpad a prečo sme sa zapojili.
      4. Elektroodpad – čo s ním ? U nás aj vo svete.
      5. Záverom -  A čo s tým môžeme urobiť my?

      V prvých dvoch bodoch sme sa oboznámili s myšlienkami a cieľmi projektov Zelenej školy a zapojenia sa našej školy do týchto aktivít.

      V ďalších bodoch nás oboznámili študentky Anetka Palšovičová a Sofia Luščanová (I.AD) o projekte Elektroodpad, do ktorého sme sa tento rok zapojili. Pripravili si prezentácie o problematike Elektroodpadu na Slovensku a recyklácii Elektroodpadu. Tiež sme vyhodnotili dotazník, ktorý sme pripravili pre všetkých zamestnancov, študentov a aj rodičov školy. Potešilo nás, že až 93 % respondentov vie ako triediť odpad a preferuje opravu starého elektrospotrebiča pred kúpou nového.

      Študenti sa oboznámili aj s problémom odpadu v Afrike, kde končí väčšina európskeho a amerického elektroodpadu a kde už malé deti v neľudských podmienkach hľadajú súčiastky, z ktorých sa dajú ešte získať vzácne kovy. Študenti dostali link na film Vitajte v Sodome – práve o živote týchto detí v Afrike.

      Nakoniec sme sa oboznámili s individuálnymi aktivitami študentov, kde treba vyzdvihnúť iniciatívu Ivanky Ábelovej a Dušana Pavúra, ktorí našli čierne skládky a sami ich vyčistili. Poslali aj fotografie.

      No a čo záverom?

      📌  Šetrne používať elektrospotrebiče a predlžovať im tým životnosť.

      📌  Kupovať novú elektroniku, až keď sa nedá opraviť.

      📌  Likvidovať zariadenia na oficiálnych odberných miestach.

      Obrázky v správe Den_Zeme_2021.docx

     • Stredoškolská odborná činnosť šk. roku 2020/2021

     • Študentka 3. ročníka Ester Leždíková získala s prácou na tému Rozmnožovanie ruží v odbore 07. Poľnohospodárstvo po skvelom 1. mieste v krajskom kole aj 3. miesto v celoštátnom kole SOČ, ktoré sa uskutočnilo online 27.-29. apríla 2021. Prácu viedol Ing. et Ing. Lukáš Vaštík.

      Blahoželáme.

     • Veľká noc v Pruskom

     • Tento rok opäť prebehla súťaž vo veľkonočnom aranžovaní v Pruskom, do ktorej sa zapojili žiačky našej školy. Z 18 súťažných fotografií veľkonočných prác získali 2. miesto Blanka Drinková a 3. miesto Tatiana Trakalová. Fotografie svojich prác poslali aj Ivana Abelová a Aneta Palšovičová, žiačky 1. ročníka. Blahoželáme.

     • Valentínske srdiečko SAKF

     • Slovenská asociácia kvetinárov a floristov (SAKF) zorganizovala fotografickú súťaž, do ktorej sa zapojili študentky školy i učiteľka floristiky. Pozrite sa na ich valentínske kreácie.

     • Malinovský Valentín 2021

     • Vo februári sa uskutočnila fotografická súťaž Malinovský Valentín. Vyhlasovateľom je SOŠ záhradnícka Malinovo. Do súťaže poslali fotografie svojich prác Nikola Durcová, Blanka Drinková a Tatiana Trakalová.

      Po vyhodnotení hodnotiacou komisiov SAKF sa na 1.mieste umiestnila Blanka Drinková a na 5. mieste Tatiana Trakalová. Blahoželáme aj pani učiteľke MSc. Miroslave Jurčišinovej, ktorá vedie študentky na hodinách floristiky.

     • Pridaj sa k nám!

     • Máš rád prírodu? Nie je ti ľahostajné, ako bude vyzerať tvoje okolie a príroda v budúcnosti? Rád tvoríš kvetinové fantázie? Zaujímaš sa o pestovanie rôznych druhov rastlín? Si zvedavý ako to v prírode funguje? Pridaj sa k nám!

      Naučíme ťa vypestovať rastlinky od semienka, pripraviť výpestky vrúbľovaním aj z odrezkov. Pochopíš aké je dôležité starať sa o pôdu, poznať nároky pestovaných rastlín, ako sa starať  o ovocné ale aj okrasné stromy a kry. Rozvinieš svoj talent pri tvorbe kvetinových kreácií vo floristike a návrhoch záhradných úprav. Získaš zručnosti mladého včelára aj vodičký preukaz na traktor. Spoznáš mladých ľudí s rovnakými zaľubami so Slovenska ale aj v zahraničí v partnerských školách.

      Záujemci o informácie o štúdium pošlite mailovú správu na struckova@szaspn.sk a dohodneme si stretnutie cez MS teams.

     • Projekt: „ElektroOdpad - Dopad 4“

     • PREČO sme sa zapojili do projektu?

      • milujeme prírodu
      • vidíme neustále kupovanie nových elektrospotrebičov
      • narastá  problém so spracovaním elektroodpadu
      • vznikajú  nelegálne skládky toxického a nebezpečného odpadu.
      • chceme pomôcť !

      CIELE projektu

      - poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu

      - ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme

      - vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu

       

      KTO projekt organizuje?

      Centrum environmentálnej a etickej výchovy  Živica a firma SEWA a.s. ​​​​​​​

     • Dištančné vzdelávanie január 2021

     • Vzdelávanie žiakov od 11. januára 2021 bude dištančne. Žiaci majú povinnosť pravidelne sledovať stránku edupage a zapájať sa do vyučovani podľa pokynov učiteľov. Vyučovanie bude pebiehať on line v programe Teams a  vypracovanie úloh  a testov cez stranku edupage.  

      Ďalšie pokyny k otváraniu škôl na prezenčné štúdium sa dozviete podľa epidemickej situácie. 

     • Vianočné želanie

     • Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločne krásne sviatky vianočné a nech dlho prevláda novoročná nálada.

      Pokojné sviatky a uspešný rok 2021.

     • Projekt Voda nad zlato SOŠ záhradnícka Piešťany

     • Ďakujem všetkým za hlasovanie za projekt Voda nad zlato 2020. Vďaka Vám sme sa umiestnili na  5. mieste. Pripravíme zaujímavý program pre študentov a verejnosť k potrebe realizácie vodozádržných opatrení a projektovú dokumentáciu k ich realizácii v areáli našej školy.

     • Milí študenti, zamestnanci a priatelia našej školy

     • Milí študenti, zamestnanci a priatelia našej školy. Podporte hlasovaním Náš projekt "Voda nad zlato SOŠ záhradnícka Piešťany". S vašou podporou môžeme pripraviť dokumentáciu na realizáciu vodozádržných opatrení v areáli školy. Klimatická zmena nastáva a musíme byť pripravení na jej zmierňovanie. Aj keď teraz prší a vody je dosť, je potrebné myslieť na jej nedostatok v iných mesiacoch roka. Musíme sa naučiť ako ju zachytiť a využiť. V budúcnosti bude Voda nad zlato. Hlasovanie prebieha od 2.11. do 15.11. 2020 na stránke www.tvorimekraj.sk. Za Váš hlas ďakujeme.