• Projekt: „ElektroOdpad - Dopad 4“

     • PREČO sme sa zapojili do projektu?

      • milujeme prírodu
      • vidíme neustále kupovanie nových elektrospotrebičov
      • narastá  problém so spracovaním elektroodpadu
      • vznikajú  nelegálne skládky toxického a nebezpečného odpadu.
      • chceme pomôcť !

      CIELE projektu

      - poukázať na životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby cez každodenné používanie až po likvidáciu

      - ukázať žiakom možnosti vlastného zodpovedného správania sa v tejto téme

      - vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu

       

      KTO projekt organizuje?

      Centrum environmentálnej a etickej výchovy  Živica a firma SEWA a.s. ​​​​​​​

     • Dištančné vzdelávanie január 2021

     • Vzdelávanie žiakov od 11. januára 2021 bude dištančne. Žiaci majú povinnosť pravidelne sledovať stránku edupage a zapájať sa do vyučovani podľa pokynov učiteľov. Vyučovanie bude pebiehať on line v programe Teams a  vypracovanie úloh  a testov cez stranku edupage.  

      Ďalšie pokyny k otváraniu škôl na prezenčné štúdium sa dozviete podľa epidemickej situácie. 

     • Vianočné želanie

     • Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny, užite si spoločne krásne sviatky vianočné a nech dlho prevláda novoročná nálada.

      Pokojné sviatky a uspešný rok 2021.

     • Projekt Voda nad zlato SOŠ záhradnícka Piešťany

     • Ďakujem všetkým za hlasovanie za projekt Voda nad zlato 2020. Vďaka Vám sme sa umiestnili na  5. mieste. Pripravíme zaujímavý program pre študentov a verejnosť k potrebe realizácie vodozádržných opatrení a projektovú dokumentáciu k ich realizácii v areáli našej školy.

     • Milí študenti, zamestnanci a priatelia našej školy

     • Milí študenti, zamestnanci a priatelia našej školy. Podporte hlasovaním Náš projekt "Voda nad zlato SOŠ záhradnícka Piešťany". S vašou podporou môžeme pripraviť dokumentáciu na realizáciu vodozádržných opatrení v areáli školy. Klimatická zmena nastáva a musíme byť pripravení na jej zmierňovanie. Aj keď teraz prší a vody je dosť, je potrebné myslieť na jej nedostatok v iných mesiacoch roka. Musíme sa naučiť ako ju zachytiť a využiť. V budúcnosti bude Voda nad zlato. Hlasovanie prebieha od 2.11. do 15.11. 2020 na stránke www.tvorimekraj.sk. Za Váš hlas ďakujeme.

     • Dôležitý oznam

     • Od 12. októbra 2020 žiaci stredných škôl prechádzajú na dištančné vzdelávanie.  Povinnosť žiakov je pravidelne každý deň sledovať edupage stránku školy, kde budú pokyny pre vzdelávanie v jednotlivých predmetov.

       

     • Výsledky súťaže VICTORIA REGIA 2020

     • V stredu 23. septembra sa uskutočnil 27. ročník súťaže. Tešíme sa, že sa našim žiakom podarilo získať skvelé umiestnenie.

      Celkovým víťazom sa stal Nikola Durcová, na 3. mieste sa umiestnil Andrej Špigura a Blanka Drinková sa umiestnila na 4. mieste. Blahoželáme!!!!!!

      VR2020_vysledky.xls​​​​​​​

     • VICTORIA REGIA 2020 - Víkend v botanickej záhrade SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • Víkend v botanickej záhrade SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

                      Srdečne pozývame na podujatie  súťaže VICTORIA REGIA 2020, ktoré sa uskutoční v areáli botanickej záhrady SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

      v sobotu – nedeľu 26.-27. septembra 2020  od 9.00 - 16.00

      Program:

      Výstava súťažných prác VICTORIA REGIA 2020 – Majstrovstvá Slovenska vo floristike

      Floristické práce a kompozície žiakov školy v priestoroch botanickej záhrady

      Floristické práce špičkových floristov

      Komentovaná prehliadka zbierkových záhonov, skleníkov, pomologického sadu.

      Vstup do areálu školy je z ulice Brezová. Návštevníci budú usmernení na jednotlivé stanovištia prehliadky.  Do vnútorných priestorov je vstup povolený len s rúškom.

     • VICTORIA REGIA 2020

     • Vážení floristi,

      27. ročník súťaže VICTORIA REGIA – Majstrovstvá Slovenska vo floristike sa uskutočnia 23. septembra 2020 v priestoroch SOŠ záhradníckej, Brezová 2, Piešťany.

      Z dôvodu organizačného zabezpečenia a dodržania protiepidemiologických opatrení Vás žiadame, aby ste sa v prípade záujmu o účasť na súťaži záväzne prihlásili zaslaním prihlášky najneskôr do 15. septembra 2020.

      Propozície a prihlášku nájdete na stránke školy www.szaspn.sk VICTORIA REGIA 2020

      Propozicie_VR_2020.pdf

      prihlaskaVR2020.xls       Propozicie_VR_2020_zakladne_skoly.pdf

     • Informácia k začiatku školského roka 2020/21

     • Začiatok školského roka je v stredu 2. septembra 2020 o 8.00.

      Žiaci prichádzajú do školy hlavným vchodom, kde bude vykonaný filter - meranie teploty.

      Žiaci sa podľa usmernenia zhromaždia vo svojich triedach, žiaci prvého ročníka  v malom átriu.

      Žiaci prinesú vyplnené a zákonným zástupcom podpísané dokumety - Vyhlásenie zákonneho zástupcu alebo plnoletého žiaka Vyhlasenie_zakonny_zastupca__ziak.docx     

      a Zdravotný dotazník  Dotaznik_zakonny_zastupca_ziak.docx

      Zákonný zástupca nevstupuje do objektu školy.

      Žiak nosí rúško vo všetkých vnútorných priestororch školy, má k dispozíci 2 rúška a hygiecké vreckovky.

      Dodržiava zásady R-O-R ( rúško - odstup - ruky)

      V prípade, že žiak navštívil krajinu neuvedenú v zozname vydanom Úradom verejného zdravotníctva postupuje podľa zverejnených opatreníopatrení OLP_5455_2020.pdfOLP_5761_2020.pdf

       

     • Petícia - ukončenie a poďakovanie

     • Ďakujeme všetkým, ktorí podpisom petície podporili náš boj o zachovanie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch. Vaše odkazy nás veľmi potešili a a utvrdili v tom, že naša pedagogická i odborná záhradnícka činnosť zanechala veľa šikovných absolventov a aj podujatia potešili mnohých ľudí.

      Poslanci TTSK na svojom zasadnutí v Rakoviciach,  odhlasovali návrh na vytvorenie Spojenej školy v Rakoviciach. Len budúcnosť ukáže, ako toto rozhodnutie ovplyvní odborné záhradnícke vzdelávanie v Piešťanoch.

     • Petícia na zachovanie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch

     • TTSK pripravil  návrh optimalizácie siete škôl, ktorý v jednom bode navrhuje spojiť našu školu SOŠ záhradnícku v Piešťanoch so školou SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach, so sídlom v Rakoviciach. Postupne by sa tam malo „všetko“ presťahovať. Naša škola poskytuje vzdelávanie v štvorročných študijných maturitných záhradníckych odboroch jedinečných na Slovensku, a to v odbore záhradnícka výroba a služby a záhradný dizajn. Naši absolventi pracujú v rôznych odboroch záhradníctva – záhradní architekti, pestovatelia ovocia  a zeleniny, realizátori záhrad, floristi, mnohí sú úspešní doma i v zahraničí. Veľké percento pokračuje v štúdiu na VŠ.

      Areál školy spĺňa všetky požiadavky pre teoretické a praktické vzdelávanie – pestovateľské plochy, skleníky, botanická záhrada, pomologický sad, rozárium z jedinečnou zbierkou botanických ruží. Presťahovanie SPŠE Piešťany do objektu školy malo vyriešiť ekonomický problém vzniknutý poklesom počtu žiakov v našich odboroch, ktoré kopírovalo demografický pokles počtu detí v ZŠ a preberanie rôznych odborov a zameraní na iné príbuzné školy.

      Návrh spojiť SOŠ záhradnícku a SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach do Rakovíc počíta s uvoľnením priestorov pre rozvoj SPŠE v Piešťanoch.

      Riziko, ktoré vzniká týmto návrhom je: žiaci neprejdú do Rakovíc ( zlé dopravné spojenie, málo kultúry); učitelia nemajú záujem o dochádzanie do Rakovíc, a tak sa nemusí naplniť cieľ vytvoriť veľkú školu so záhradníckym zameraním v Rakoviciach, ale skôr zánik súčasnej školy v Piešťanoch. A čo s krásnym areálom Botanickej záhrady. Na túto otázku zatiaľ nikto nedal odpoveď. Jasné je, že dochádzať z Rakovíc a starať sa o areál v Piešťanoch nebude riešením, pretože Rakovice majú tiež nemalé plochy, park aj skleníky.

       

      A naše úspechy.

      Sme organizátorom podujatia  VICTORIA REGIA, ktoré je ukončením letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Vo floristických súťažiach sme získali veľa ocenení. Spomeniem len niektoré.

      VICTORIA REGIA  - víťazi Tamás Víg, Róbert Bartolen, Ivan Bednárik,Viktória Tomanová, Patrik Mošon a ďalší

      Dečínska kotva ČR Tamás Vig, Róbert Bartolen, Tomáš Havala, Jozef Zelíska a ďalší,

      Brnenska ruža ČR - Tomáš Havala abslútny víťaz, Tamás Vig, Viktória Tomanová a ďalší,

      Flora Bratislava - Blanka Drinkova, Viktoria Tomanová, Tamás Vig, Róbert Bartolen, Tomáš Havala, Jozef Zelíska a další,

      Medzinárodné súťaže tímov - Kopidlno ČR, Lipová ratolest – súťaž záhradníkov 2. miesto 2018, 3. miesto 2014

      Agrolympiáda Räpina Estónsko Peter Morvay 3 .miesto,

      Reprezentácia kraja aj Slovenska na súťaži Mladý európsky záhradník (Rakúsko, Taliansko, Estónsko, Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko a Česká republika)

      EuroSkills - Portugalsko, Belgicko, Maďarsko

      Ovocinárske súťaže  - v reze jabloní, v reze viniča o Zlaté nožnice,  Jahrada Trenčín  - každoročne 1 .miesto za expozíviu  kolekcie vlastného ovocia v umeleckom prevedení

      Stredoškolská odborná činnost - víťazi celoslovenských a krajských kôl v odbore pôdohospodárstvo, biológia

      Sme vyhlasovateľmi celoslovenskej súťaže Klasici v komikse - 10 úspešných ročníkov.

      Je mnoho ďalších podujatí a aktivit v ktorých boli naši žiaci úspešný – ENERSOL, Hviezdoslavov Kubín, Olympiady, Prečo mám rád Slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. O najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici….

      Roky sme zapojení do projektu ZELENÁ ŠKOLA.

      Na mnohé si možno ani nespomeniem. 50. rokov tradície v Piešťanoch má svoje ocenenia a úspechy.

     • VICTORIA REGIA 2020 Majstrovstvá Slovenska vo floristike

     • SOŠ záhradnícka Piešťany a Slovenská asociácia kvetinárov a floristov vyhlasuje 27. ročník súťaže národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA, Majstrovstvá Slovenska vo floristike. Aj keď situácia s vírusom COVID-19 obmedzuje hromadné podujatia, optimisticky pripravujeme súťaž na  23.september 2020. Tešíme sa na stretnutie, všetky potrebné opatrenia dodržíme. Program sa môže upraviť podľa situácie.

      Propozicie_VR_2020.pdf

      prihlaskaVR2020.xls