• VICTORIA REGIA 2015

     • V stredu 16. septembra 2015 privítame v súťaži VICTORIA REGIA 2015 žiakov základných škôl, záhradníckych škôl a profesionálov.

      Do súťaže sa prihlásili 25 žiakov základných škôl, 15 žiakov záhradníckych škôl zo Slovenska a Českej republiky, 12 profesionálov rovnako z oboch republík. Podujatie podporia prinesenou kyticou 20 súťažiaci.

      Porota je zložená z odborníkov profesonálov floristov

      Technická komisia: Milota Murčová, Ján Komzák

      Estetická komisia: panie Palčíková, Kuťková, Bittnerová, Vargová a páni Hruška, Dobrovolný, Baffi, Šebest, Hrivnák , Haut

      Tešíme sa na stretnutie v Piešťanoch a pozývame na výstavu súťažných prác Majstrovstiev Slovenska vo floristika a v sobotu na kvetinové korzo, ktoré pojde z SLK a.s Piešťany cez mesto Piešťany k hudobnému pavilónu.

     • Stravovanie v školskej jedálni.

     • STRAVA JE PRIPRAVOVANÁ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÝCH ZÁSAD PRI ZOSTAVOVANÍ JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA.

      VYDÁVANÉ PORCIE SÚ ZHODNÉ S HMOTNOSŤOU UVEDENOU NA JEDÁLNOM LÍSTKU A ZODPOVEDAJÚCOU MSN PRE KATEGÓRIU D  /15-19 roční žiaci, zamestnanci škôl a iné fyz.osoby/

     • Upozornenie na platby

     • Za stravu stravník platí  trvalým príkazom na účet 7000495885/8180, var,symbol 101, zadaný k 10. v mesiaci

      len obedy : 30,-€

      celodenná strava 63,-€

      ŽIaci ubytovaní v školskom internáte platia trvalým príkazom na účet 7000495834/8180  sumu 20,-€ zadaný k 10. v mesiaci

      Pri trvalých príkazoch uvádzajte v poznámke meno a priezvisko žiaka.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • V stredu 2. septembra 2015 sme na našej škole slávnostne otvorili nový školský rok 2015/2016.

      Čaká nás veľa úloh a  podujatí, ale hlavne nových vedomostí a zručností. 

      Želám všetkým žiakom, pedagogickým aj nepegagogickým zamestnancom veľa úspechov.

     • VICTORIA REGIA 2015

     • SOŠ záhradnícka vyhlasuje 22. národnú súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov VICTORIA REGIA 2015.

      Propozície v záložke VICTORIA REGIA. 

     • 2.kolo prijímacích pohovorov

     • SOŠ záhradnícka vyhlasuje 2.kolo prijímacích pohovorov 16. júna 2015.

       Prídte k nám, určite nebudete ľutovať. Práca záhradníka je rôznorodá, tvorivá, zaujímavá a naplňujúca.

     • Jar klope na dvere

     • Pozývame Vás na návštevu skleníka plného kvetín - letničiek i tvaliek na záhony aj do nádob. Dopestovali sme široký sortiment zeleninových priesad. Otváracia doba pondelok až piatok od 8.00 do 13.00 hod.

        

     • Deň Zeme a Zelených škôl

     • Srdečne Vás pozývame 22. apríla 2015 na Deň Zeme a Zelených škôl v našej škole a botanickej záhrade. Pripravili sme pre Vás bohatý program, eko- hry, poznávanie i zábavu. 

      Začíname 8.30 a program je pripravený do 12.00.

     • Stredoškolská odborná činnosť

     • V tomto školskom roku sme pripravili so študentami práce do odborov: Biológia,  Životné prostredie, Pôdohospodárstvo a Voľný čas

      Odbor Biológia : Simona Husárová - Pestovanie a využitie byliniek
      Odbor Životné prostredie: Kristínka Sedláková a Janka Mária Hanzelová - Záhrada, ktorá učí
      Odbor Pôdohospodárstvo: Ondrej Kožík - Pestovanie rastlín v hydropónii a Roman Zbiták - Pestovanie bazalky
      Odbor Voľný čas : Aďka Bednarovská a jej práca o Pestovaní viniča
      Krajské kolo prebehlo 27. marca 2015 v Dunajskej Strede. V ťažkej konkurencii sme získali niekoľko výborných umiestnení !!!!
       V odbore Životné prostredie sme získali 2. miesto
       V odbore Biológia získala Simona Husárová 1. miesto
       V odbore Pôdohospodárstvo získal Ondrej Kožík  1. miesto  a Roman Zbiták  3. miesto ! 
               Gratulujeme !!!
      Postupujeme na celoslovenské  kolo SOČ  !

     • Gesto pre mesto

     • Opäť ako každý rok sme sa zapojili do jarného upratovania, ktoré organizuje mesto Piešťany. Vyzbierali sme 30 vriec rôzneho odpadu okolo hlavnej cesty Bratislavská v Piešťanoch. 

     • Klasici v komikse 2015

     • Vyhlasujeme 6. ročník súťaže Klasici v komikse 2015, autor Jozef Gregor Tajovský.

      propozície v záložke Klasici v komikse.

     • Deň otvorených dverí

     • V SOŠ záhradníckej v Piešťanoch čakali na návštevníkov tvorivé dielne, živý betlehem a vianočná atmosféra.

      V priestoroch SOŠ záhradníckej v Piešťanoch vítali 4. decembra návštevníkov netradične, ale veľmi pekne, vyzdobené priestory vestibulu. Každá trieda ozdobila stromček niečím iným – jeden zdobili veľké slamené vlastnoručne vyrobené  srdcia a ruže, druhý origamy, ďalší biele a ružové motýliky... Pomedzi skupinky stromčekov vystavovali aranžmány, ktoré vytvorili žiaci na vyučovaní, v internáte alebo počas prezentácie školy. 

      Malých i veľkých pri príchode ponúkli koláčikom a čajom, potom ich druháci sprevádzali po triedach, kde si mohli vlastnoručne zhotoviť adventný kalendár, pozrieť výstavu betlehemov, ozdobiť svietnik, zahrať sa interaktívnu hru, ochutnať jablko. 

      Živý betlehem, ktorý pripravili štvrtáci, nadchol malých návštevníkov natoľko, že druháci zo ZŠ M. R. Štefánika začali spievať koledy a spolu s ďalšou triedou, ktorá si výstavu pozerala, zaspievali jednu z najkrajších vianočných piesní - Tichú noc. 

      Deviataci zo ZŠ F.E. Scherera pri prehliadke výstavy Klasici v komikse zarecitovali baladu. Vianočné svietniky si okrem individuálnych návštevníkov prišli spraviť tri triedy žiakov;  siedmaci z Krajného využili túto ponuku v rámci nového vyučovacieho  predmetu - svet práce. Tvorivé dielne pre žiakov prvého stupňa boli zamerané na plodiny, ktoré nemôžu chýbať na štedrovečernom stole alebo na vianočné tradície. 

      Starším žiakom ukázali i odborné učebne (učebňu viazania a aranžovania kvetov, sadovníckej tvorby, ovocinárstva) a v prezentácii o škole ich informovali o možnostiach a podmienkach štúdia; o študijných odboroch záhradnícka výroba a služby, lesníctvo - krajinná ekológia, životné prostredie; o mimoškolskej činnosti SOŠ záhradníckej v Piešťanoch.

      Interaktívna hra o Vianociach zaujala nielen kolektívy, ale zapojili sa i individuálni návštevníci Dňa otvorených dverí. Dozvedeli sa z nej, kto v ktorej krajine EÚ nosí darčeky, kde je to škriatok Tomten, kde čarodejnica Befana, kde Dedo Koleda a ďalší,  aké sú v nej vianočné zvyky a ako sa v jazyku danej krajiny povie Veselé Vianoce! 

       

     • JUVYR 2014 Bratislava

     • V dňoch 25.-26. novembra 2014 sa v Bratislave uskutočnil JUVYR 2014. naša škola sa zúčastnila predstavením prác žiakov v stánku, pri ktorom súťažili žiaci základných škôl v súťažiach  Škola mojej profesie - aranžovanie vianočná prízdoba venčeka na dvere.

      Žiaci 4. A triedy vytvorili cvičnú firmu FLOGARD a predstavili ju na súťaži cvičných firiem.

                        

     • Rekvalifikačné kurzy

     • Škola ponúka rekvalifikačné kurzy

      Floristika - viazanie a aranžovanie kvetín       Rozsah vzdelávania  - 150 h  

      Sadovník - zakladanie a údržba zelene            Rozsah vzdelávania -   150 h  

      Záhradník - škôlkar                                                 Rozsah vzdelávania -   150 h  

      Pestovateľ liečivých rastlín                                 Rozsah vzdelávania -      90 h  

      Pestovateľ bioproduktov                                      Rozsah vzdelávania -   130 h  

      Ovocinár a vinohradník                                          Rozsah vzdelávania -   130 h  

      Kurzy otvárame v jesennom a jarnom období. Minimálny počet účastníkov 5.

      Cena kurzu podľa rozsahu od 250,00 €

      Viac v záložke rekvalifikačné kurzy.

      Prihlaska_na_rekvalifikacny_kurz.docx

       

       

     • JAHRADA 2014 - Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia

     • 24.-25.10.2014 sa na výstavisku Trenčín uskutočnila výstava JAHRADA 2014 -

      Vyhlasovateľom súťaže Jablko roka 2014 je Ovocinárska únia Slovenska. V kategórii Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia sme získali 1. miesto s kompozíciou JABLKOVÝ WESTERN. 

             viac vo fotogalérii.

      Ovocinárska únia Slovenskej republiky
      13. ROČNÍK SLOVENSKEJ SÚŤAŽE
      „JABLKO ROKA 2014“
      „Z DOMÁCEJ PRODUKCIE SLOVENSKÝCH PESTOVATEĽOV“


      Kategória Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia

      1. miesto     Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
      2. miesto     DANUBIUS FRUCT, s.r.o. Dunajská Lužná
      3. miesto     Emilove Sady - OVD Dvory nad Žitavou

      Ocenenie:  PLANTEX, s.r.o. Veselé pri Piešťanoch 
      Ocenenie:    Poľnohospodárske družstvo Čachtice
      Ocenenie:  POMI, s.r.o. Látkovce
      Ocenenie:  FRUCTOP, s.r.o. Ostratice
      Ocenenie:  BIOPLANT, s.r.o. Ostratice