• Získali sme 1. miesto v celoslovenskej súťaži...

     •  

      Získali sme 1. miesto v celoslovenskej

      „Súťaži o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc.

      Víťazstvo je o to cennejšie, že do súťaže sa prihlásilo 318 škôl a naša videokonferencia porotu Slovenskej pedagogickej knižnice najviac upútala.

       

       

      VIDEOKONFERENCIA  ŽIAKOV  

      S HISTORIKOM A SPISOVATEĽOM  PAVLOM DVOŘÁKOM  nám úžasne vyšla.

      Učme sa navzájom, sme si povedali, keď sme sa púšťali do prípravy videokonferencie so spisovateľom a historikom Pavlom Dvořákom. My aj pán Dvořák sme takto komunikovali po prvý raz.

      V pondelok 22. októbra 2012 sa učitelia i žiaci tejto školy zapojili do ôsmeho ročníka Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice a k Medzinárodnému dňu školských knižníc  sme zorganizovali netradičný deň. Inšpirovala nás téma tohto ročníka – Školské knižnice: „Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.“

      Minulosť predstavuje kniha Stopy dávnej minulosti - konkrétne tretí diel „Zrod národa“, ktorý od rána do 14,00 hod. ako štafetu učitelia i žiaci spolu v knižnici  čítali. Začala v zborovni úvodným čítaním pri čaji a koláčiku pani riaditeľka, Ing. Eva Stručková. Cez triednych učiteľov, ktorí pokračovali v čítaní žiakom svojej triedy, sa postupne dostávala ku všetkým a čítanie žiakov v knižnici bolo počuť neustále.

      Prítomnosť stelesňuje autor knihy – súčasný spisovateľ, historik, popularizátor dejín nášho územia, PhDr. Pavel Dvořák (ale i žiaci a učitelia v knižnici)

      budúcnosť?  – Videokonferencia ako komunikácia budúcnosti, na ktorej sa prostredníctvom modernej techniky spojili žiaci v knižnici (cez pripojenie Mgr. Kašovej) a učebni biológie (cez pripojenie Ing. Jakubcovej) s pánom Dvořákom u neho v Budmericiach a RNDr. Jozefom Hančom na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach (ktorý v projekte MVP učil p. profesorky ako videokonferenciu používať). Takéto stretnutie prostredníctvom telemostu bolo niečo nové pre všetkých a pritiahlo mnohých. Zaujímavá osobnosť videokonferencie však zohrala nemenej dôležitú  úlohu v tom, že  nielen pedagógovia, ale i žiaci vo svojom voľne pozorne počúvali o histórii, archeológii, najnovších objavoch, starovekých i nedávnych dejinách nášho územia, o spisovateľovi, o známych i neznámych, o blízkych i vzdialených územiach... Z viac ako hodinového stretnutia odchádzali všetci plní dojmov i nových poznatkov. „Nie vždy máte možnosť sedieť zoči-voči spisovateľovi.“ počuli sme chlapcov, ktorí odchádzali z knižnice.

      My však vieme, že prítomnosť sa mení na minulosť okamihom a aby sme si i v budúcnosti mohli tento zaujímavý deň pripomenúť, celý deň - s ranným čítaním pani riaditeľky; štafetu,  ktorú odovzdávali triedni učitelia svojim žiakom; čítanie žiakov; hudobné pásmo pána Bergera i videokonferenciu premietanú prostredníctvom dataprojektorov v knižnici i učebni biológie - žiak tretieho ročníka, Maroš Sloviak, všetko zaznamenával kamerou.

      Učme sa navzájom sme 100% naplnili – tri generácie a každá z nich sa naučila niečo nové a zároveň odovzdala svoje poznatky tým ďalším (učitelia učili učiteľov i žiakov, žiaci učili učiteľov i žiakov, pán Dvořák učil učiteľov i žiakov, a oni tiež naučili niečo nové jeho.

      A posolstvo tohto dňa?

      Učme sa navzájom, knihou spájajme generácie, odovzdávajme si poznatky, prijímajme informácie a komunikujme bez ohľadu na vek, postavenie či titul,  lebo v učení je všetko dovolené

      „I to je tvoje, čo si prisvojíš z múdrosti iných: tebe pribudne a im neubudne!“ (František Hečko)

                                      

     • Škola roka

     •  

      Získali sme titul ŠKOLA ROKA

      14. 11. 2012 si pani riaditeľka našej školy Ing. Eva Stručková prevzala z rúk župana Tibora Mikuša ocenenie Škola roka.

      Hlavnými kritériami hodnotenia v tejto súťaži sú najmä  mimoškolské aktivity - spolupráca školy s organizáciami a inštitúciami v regióne - najmä environmentálnymi, projekty školy, propagácia školy a školských aktivít v médiách, aktivizácia záujmu žiakov i pedagógov o školu a jej vzhľad...

      V kategórii stredných odborných škôl Trnavského kraja  za rok 2011/2012 najlepšie obstála  SOŠ záhradnícka v Piešťanoch, z čoho sa veľmi tešíme

      Že si ho škola zaslúži sa môžete presvedčiť 6. decembra, kedy budú jej brány pre všetkých otvorené.

      skola_roka_.PDF